Legenda o poznańskich koziołkach scenariusz lekcji

Pobierz

Poznajemy regiony Polski - Wielkopolska.. Gwara poznańska Cele poznanie swojej małej ojczyzny, zapoznanie się z lokalnymi zwyczajami, poznanie gwary poznańskiej, poznanie legendy o poznańskich koziołkach, utożsamianie się ze swoim środowiskiem lokalnym.. Wyjaśnienie, jak na mapie zaznaczone są miasta( czarne kółka, kwadraty, czerwone plamki większe lub mniejsze).. e. przyrodnicza .. Osoby: Narrator- wróżka lub wróż, osoba ubrana w czarną czapkę i długi czarny płaszcz.. Temat lekcji: Poznajemy "Legendę o poznańskich koziołkach", inscenizując fragmenty tekstu.Temat: Poznańskie koziołki.. Scenariusz zajęć.. Uzupełnianie zdań opisujących wydarzenia przedstawione na ilustracji z wykorzystaniem poda-nego słownictwa.. Wprowadzenie do tematu zajęć: Jak nazywa się miasto w którym w południe na ratuszowej wieży pojawiają się koziołki?. - przedstawia własnymi słowami treść legendy "O poznańskich koziołkach".. ćw.1, str. 12 14.Scenariusz zajęć | tekst nr 20499.. Koziołki: Pietrek hodował koziołki, czarnego i białego (pokazują .W Polsce mieszkamy - regionalne potrawy znamy.. W ciągu kilku lat wybudowano okazały ratusz, wyremontowano drogi i umocniono rzeczne wały.Wprowadzenie do tematu zajęć: Jak nazywa się miasto w którym w południe na ratuszowej wieży pojawiają się koziołki?. wyraz WARTA, legenda "O koziołkach z ratuszowej wieży", hejnał Poznania, taniec wielkopolski "Moja ..

Czytają " Legendę o poznańskich koziołkach".

Oglądanie trykających koziołków - nauczyciel włącza uczniom nagranie z Internetu "Poznańskie koziołki" (Portal YouTube).. 2.Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela "Legenda o poznańskich koziołkach".. Praca z mapą polski: wskazywanie na mapie głównych rzek polski( Wisły i Odry).. Scenariusz zajęć.. Wyjaśnienie niezrozumiałych słów.Skąd się wzięły koziołki na ratuszowej wieży w Poznaniu?Legenda ilustrowana pięknymi fotografiami Starego Miasta w Poznaniu#poznańskielegendy #wielkopolskiel.. Cele szczególe: Dziecko: • zna znaczenie słowa legenda, • wie .Poznajemy legendę o poznańskich koziołkach.. Opowiadanie legendy własnymi słowami przez chętnego ucznia.. Ustalenie kolejności wydarzeń, nadanie wydarzeniom .E-podręcznik Słowa z uśmiechem.. Pisanie planu wydarzeń.. Jakie znacie legendy?2.Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela "Legenda o poznańskich koziołkach"..

Wyjaśnienie niezrozumiałych słów.uczyli się na lekcji.

Wiek: 5/6 lat Czas: 30 minut Cele: zakłada się, że uczeń:-pozna legendę o Poznańskich koziołkach-potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące legendy Metody:-percepcyjna: pokaz-czynna: uczestnictwo w wydarzeniach z legendy-słowna: opowiadanie legendy Formy:-grupowa-indywidualna Pomoce:-treść legendy ,,Poznańskie koziołki"-ratusz przygotowany z kartonu .Scenariusz lekcji w klasie III B z wykorzystaniem TIK Przedmiot: edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Temat: "Legenda o poznańskich koziołkach" Cel Lekcji: Poznajemy legendę o poznańskich koziołkach, najciekawsze miejsca w Poznaniu, zabytki Poznania.Legenda o poznańskich koziołkach.. Uczniowie słuchają bicia zegara i oglądają koziołki, które o godzinieSCENARIUSZ ZAJĘĆ Temat: Spotkanie z bohaterami polskich legend- utrwalenie wiadomości o poznanych legendach.. Scenariusz przedstawienia "Legenda o poznańskich koziołkach", na podstawie legendy "Przedziwna historia o koziołkach poznańskich".. lekcja multimedialna "Nie ma jak Polska - Wielkopolska" (program TVP .Przebieg zajęć 1.Powitanie.. Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem - skladniaINSCENIZACJA LEGENDY "O POZNAŃSKICH KOZIOŁKACH" - GWARĄ Postacie wychodzą kolejno i się przedstawiają: Gospodarz Wojciech: Żył sobie kiedyś pewien gospodarz we wsi pod Poznaniem Maryneczka: Miał urodziwą i pracowitą żonę Marysię Syn Pietrek: I syna Piotrka, trochę był z niego ejber ale dobry dzieciak..

Tekst scenariusza: Maria Lidia Górecka.

Poznajemy legendę o poznańskich koziołkach .Scenariusz zajęć do programu kształcenia "Myślę - działam-idę w świat" Autor: Beata Sochacka Klasa II Edukacja: polonistyczna, społeczna, techniczna Temat lekcji: Poznajemy historię miast Wielkopolski, czytamy legendę "O powstaniu Kalisza" C ele zajęć: - kształtowanie zainteresowania historią polskich miast,Polskie legendy: Poznańskie koziołki.. Wielkopolska - poznańskie szagówki.. Dawno temu Poznań był największym i najpiękniejszym miastem Wielkopolski.. Cel główny: • utrwalenie wiadomości o poznanych legendach, • poznanie wartości legend dla tradycji kraju.. Scenariusz zajęć do programu kształcenia "Myślę - działam - idę w świat" Autor: Beata Sochacka Klasa II Edukacja: polonistyczna, społeczna, plastyczna.. Uczniowie na podstawie treści "Legendy o poznańskich koziołkach przygotowują plan wydarzeń.. Ludziom żyło się dostatnio, a miejscy rajcy byli dumni, że miasto się rozwija.. Data: 21.11.2016 Grupa wiekowa: ośmiolatki Nauczyciel: Anna Momot Czas zajęć: 45 minut 1.. Nauka o języku i ortografia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt