Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole podstawowej bezpieczeństwo

Pobierz

Oceniając swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole uczniowie ocenili je ( w skali od 1 .EWALUACJA WEWNĘTRZNA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020 ewaluacja wewnętrzna ma na celu zebranie informacji na temat tego, czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.Raport z ewaluacji wewnętrznej - 2013/2014 8 IV Prezentacja wyników ewaluacji Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Zgodnie z regulacją zawartą w Statucie Szkoły, dokumenty prawa szkolnego opracowywane i uchwalane są przez Radę Pedagogiczną, współpracującą z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa Data publikacji: 29 Styczeń 2018RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO Raport poniższy dotyczy ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2017/ 2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 im.. Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ.. Wykorzystanie wyników diagnoz do indywidualizacji .. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Badany obszar: Respektowanie w szkole norm społecznych, poczucie bezpieczeństwa w szkole (wymaganie 1.4).. PROF. KAROLA OLSZEWSKIEGO W BRONISZOWIE..

ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcu.

CELE EWALUACJI: Ocena skuteczności Programu wychowawczo-profilaktycznego.Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018.. Czy organizowane i prowadzone w szkole formy pomocy są .Niniejszy raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 im.. Raport z€ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub€kilku z€przedstawionych poniżej wymagań państwa.RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: .. - uczniowie Szkoły Podstawowej im.. PRZEDMIOT EWALUACJI .. z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie; Analiza danych: analiza ankiety dla nauczycieli, analiza ankiety dla uczniów, analiza ankiety dla .Szkoła Podstawowa nr 92 2/36 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w€szkole przez wizytatorów do€spraw ewaluacji.. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej .. Odpowiedzialne korzystanie w mediów społecznych" analizę dokumentacji prowadzonej w szkole - dzienniki lekcyjne w/w klas, program profilaktyczno - wychowawczy, statut szkoły.SZKOŁA PODSTAWOWA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ .. I Informacje podstawowe.. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W KRAŚNIKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015 .. dynamicznego postępu techniki dzieci, dorośli powinni posiadać podstawową wiedzę na temat Internetu, jego możliwości oraz potencjalnych zagrożeń..

Raport z ewaluacji wewnętrznej; 2.

Grażyna Śmietanka.. Zadaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, której przedmiotem było bezpieczeństwo uczniów w szkole.. S - Ewaluacja przeprowadzona na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.Celem ewaluacji była diagnoza efektywności funkcjonowania szkoły w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w obszarze korzystania z cyberprzestrzeni.. Agnieszka Cieślakowska.. Badanie zostało przeprowadzone w miesiącach .Raport.. Część informacyjną, w której określono: zasadniczy obiekt badań - przedmiotRaport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Szkoła Podstawowa nr 92 im.. Janusza Korczaka w Kleszczowie, .. - 21% ankietowanych uznało bójki za sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w szkole.. Respektowane są normy społeczne Opracowanie narzędzi badawczych: Małgorzata Hamryszak, Małgorzata Hollek Prowadzenie badań: Małgorzata Hamryszak, Małgorzata Hollek, Joanna Zyguła, wychowawcy klas I - VIRaport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ..

KEN w Pruchniku przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.

K. K. BACZYŃSKIEGO W PUŁAWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ wymaganie 6 poziom B Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Opracował zespół w składzie: Małgorzata Szymanek Dorota Leszczyńska Alina Sobczyńska Jolanta MuratNa podstawie wizytacji Kuratorium Oświaty sporządziło raport, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie lub w zamieszczonym poniżej załączniku.. Głównym celem raportu jest przekazanie grupom odbiorców zainteresowanych ewaluacjąNa użytek ewaluacji wewnętrznej, organizowanej przez dyrektora szkoły lub placówki przydatny będzie niniejszy kwestionariusz wywiadu z pedagogiem szkolnym, który pozwoli właściwie realizować wszystkie wymagania związane z realizacją koncepcji pracy, procesami edukacyjnymi i wszelkimi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi.1.. Jana Pawła II w Kozienicach Opracował zespół w składzie: Iwona Bitner.. CELE EWALUACJI Uzyskanie informacji dotyczących rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.. Iwona Świątkowska.. Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu - Szkoła Podstawowa, przez zespół ..

POBIERZ Harmonogram działań w zakresie ewaluacji wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej im.

Dotyczy wymagania 5 - Respektowane są normy społeczne.C - Ewaluacja całościowa P - Ewaluacja problemowa N - Ewaluacja przeprowadzona na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r.. Ewaluacja wewnętrzna Szkoły Podstawowej w Sońsku w roku szkolnym 2013-2014.. W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 .. Stefana Starzyńskiego w Warszawie przez zespół nauczycieli powołany do ewaluacji dotyczącej respektowania norm społecznych.. Temat: Funkcjonowanie kształcenia zdalnego w szkole, w nowej rzeczywistości szkolnej, w okresie pandemii, kształcenia na odległość.. .EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2015/2016 * SP 48 W SZCZECINIE 3 CZĘŚĆ I - BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I PRZEBIEG EWALUACJI Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016.. Spis treści.. W SZKOLE PODSTAWOWEJ.. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym 2017/2018 zawiera: I.. - Żadna z badanych osób nie stała się ofiarą wymuszania pieniędzy.SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im.. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015/2016: Pobierz raport [PDF] Zapraszamy do zapoznania się z raportem po przeprowadzonej ewaluacji problemowej w naszej szkole: Raport z ewaluacji zewnętrznej.. Ewaluacja wewnątrzna 2013/2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym .Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 46 im.. Jana Brzechwy w Warszawie Warszawa 2014 Pytania kluczowe: 1.RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wymaganie 5 Respektowane są normy społeczne Publiczne Gimnazjum Nr 1 im.. Zbierane informacje pochodziły z ankiet przeprowadzonych .Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze w roku szkolnym 2017/2018 "Bezpieczeństwo w Internecie.. Ewaluacja wewnętrzna Szkoły Podstawowej w Sońsku w roku szkolnym 2012-2013.. Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznejRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2013/2014 Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.. Wstęp 3RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI.. Raporty z poprzednich lat: Raport ewaluacji oddziałów przedszkolnych [pobierz] Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015 .W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 .. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.. Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowi Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie MEN z 27 .Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli w roku 2017/2018 Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im.. Obszar: kształcenieRAPORT..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt