Podaj nazwy faz fotosyntezy oznaczonych na schemacie numerami i i ii

Pobierz

a) Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (stary) - Zadanie 20.. …Na schemacie, w sposób uproszczony, przedstawiono przebieg procesu fotosyntezy.. W cyklu tym zostają zużyte produkty fazy fotosyntezy zależnej od światła - ATP i NADPH + H+ , tzw. siła asymilacyjna.fazy G1, S, G2.. Podaj nazwy faz fotosyntezy oznaczonych na schemacie numerami I i II.. Na schemacie przedstawiono ogólny przebieg procesu fotosyntezy u roślin C 3. Podaj wzory lub nazwy związków chemicznych, które należy wpisać w puste ramki schematu oznaczone numerami I i II.. Zadanie 1.1. b) Podaj nazwy struktur chloroplastów A i B, w których te fazy zachodzą.. Procesy fazy zależnej od światła zachodzą w tylakoidach i stromie chloroplastów, a procesy cyklu Calvina-Bensona - tylko w stromie.. Przedstawiony na schemacie proces wytwarzania ATP podczas fotosyntezy nazywa się .Podaj nazwy etapów cyklu Calvina-Bensona oznaczonych na schemacie A cyframi 1-3 oraz określ lokalizację tego cyklu w chloroplaście.. 2010-01-23 12:56:49Na schemacie przedstawiono ogólny przebieg procesu fotosyntezy u roślin C3.. Podaj nazwy faz fotosyntezy oznaczonych na schemacie numerami I i II.. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych oznaczonych cyframi : 1, 2, 3. b) Podaj nazwy struktur chloroplastów A i B, w których te fazy zachodzą.. Na podstawie: P. Hoser, Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka..

Podaj nazwy faz fotosyntezy oznaczonych na schemacie numerami I i II.

(2 pkt) Poniższy rysunek przedstawia schematycznie budowę mitochondrium, w którym zachodzi m.in. proces oddychania wewnątrzkomórkowego.. Campbell, Poznań 2012. Podaj nazwy struktur chloroplastów A i B, w których te fazy zachodzą.Na schemacie, w sposób uproszczony, przedstawiono przebieg procesu fotosyntezy.. 2 Na schemacie przedstawiono, w uproszczony sposób, jeden z etapów oddychania komórkowego.Podkre l nazwy najwa *niejszych ro lin uprawianych w Australii.. kakaowiec, bawe á na, winoro l, * yto, owoce cytrusowe, burak cukrowy Podkre l prawidáowe doko czenie zdania.Na podstawie: Biologia, red. N.A.. Na schemacie A przedstawiono fosforylację, której towarzyszy cykliczny transport elektronów, a na schemacie B - fosforylację, której towarzyszy niecykliczny transport elektronów.Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2.. B. c) Dokończ zdanie.. Na schemacie, w sposób uproszczony, przedstawiono przebieg procesu fotosyntezy.. W trzech probówkach (I, II i III) znajdowały się wodne roztwory: mocznika (CO (NH 2) 2 ), chlorku amonu (NH 4 Cl) i acetamidu (CH 3 CONH 2 )..

a) Podaj nazwy faz fotosyntezy oznaczonych na schemacie numerami I i II.

Procesy fazy zależnej od światła zachodzą w tylakoidach i stromie chloroplastów, a procesy cyklu Calvina-Bensona - tylko w stromie.. W cyklu tym zostają zużyte produkty fazy fotosyntezy zależnej od światła - ATP i NADPH + H+ , tzw. siła asymilacyjna.Na schemacie, w sposób uproszczony, przedstawiono przebieg procesu fotosyntezy.. 1)glikogen->glukoza, 2)kwas mlekowy-> …Na proces fotosyntezy składają się reakcje zależne i reakcje niezależne od światła.. b) Podaj nazwy struktur chloroplastów A i B, w których te fazy zachodzą.. Zahamowanie procesów cyklu Calvina-Bensona skutkuje zahamowaniemPodaj nazwy wiązań chemicznych stabilizujących III-rzędową strukturę białka, oznaczonych na schemacie numerami 1. i 2.. Uzupełnij tabelę.. wykup dostęp aby zobaczyć .Na schemacie A przedstawiono przebieg jednej z faz fotosyntezy - fazę niezależną od światła (cykl Calvina-Bensona), w której zachodzi asymilacja dwutlenku węgla.. Przedstawiony na schemacie proces wytwarzania ATP podczas fotosyntezy nazywa się …Podczas fazy fotosyntezy zależnej od światła ATP powstaje na drodze fosforylacji.. Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (stary) - Zadanie 9..

Podaj nazwy typów fosforylacji oznaczonych na schemacie numerami 1, 2 i 3.

Dobierz opisy do procesów zachodzących w fazach G1, S, G2.. W celu ich identyfikacji przeprowadzono dwie serie doświadczeń.Podaj nazwy elementów budowy układu wydalniczego oznaczonych na ilustracji poniższymi literami 2013-02-24 16:51:16 Podaj współrzędne punktów oznaczonych literami 2011-09-08 19:18:27 Podaj wzory i nazwy substancji oznaczonych literami: A,B i C.. Podaj nazwy struktur oznaczonych na schemacie jako X oraz Y i podaj, jakie etapy oddychania komórkowego zachodzą w .Faza fotosyntezy zależna od światła dostarcza ATP i NADPH + H+, niezbędnych do przebiegu procesów cyklu Calvina-Bensona.. Wyjaśnij, dlaczego faza ciemna fotosyntezy nie może zachodzić u .Podaj nazwy faz fotosyntezy oznaczonych na schemacie numerami I i II.. b) Wyjaśnij, dlaczego faza ciemna fotosyntezy nie może zachodzić u roślin pozbawionych dostępu do światła.. (0-1) Wybierz z tabeli i zapisz poniżej nazwy wszystkich przedstawicieli strunowców należących do grup oznaczonych na drzewie filogenetycznym literami C i E. c) Dokończ zdanie.. Zdający: 1) przedstawia proces fotosyntezy […]; 3) na podstawie schematu analizuje przebieg zależnej od światła fazy fotosyntezy, przedstawia funkcje obu fotosystemów i wyjaśnia, w jaki sposób powstają NADPH i ATP; 4) opisuje etapy cyklu Calvina […], określa bilans tego cyklu.Na schemacie przedstawiono ogólny przebieg procesu fotosyntezy u roślin C3..

b) Podaj nazwy struktur chloroplastów A i B, w których te fazy zachodzą.

Podręcznik do klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym, Warszawa 1998 a) Podaj wzory lub nazwy związków chemicznych, które należy wpisać w puste .Zad.1 Narysuj schemat przedstawiający budowę chloroplastu należącego do półautonomicznych organelli komórki.. Podaj nazwę i określ rolę każdego z dwóch elementów budowy chloroplastu, które zapewniają mu częściową autonomię.. a) Podaj nazwy faz fotosyntezy oznaczonych na schemacie numerami I i II.. pokaż więcej.. b) .. wpisz nazwy I i II etapu fotosyntezy oraz lokalizację każdego z tych etapów w chloroplaście.Na schemacie, w sposób uproszczony, przedstawiono przebieg procesu fotosyntezy.. a) Podaj nazwy faz fotosyntezy oznaczonych na schemacie numerami I i II.. jak na schemacie 3, w .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o podaj nazwy związków chemicznych, które na ilustracji przedstawiającej proces fotosyntezy zostały oznaczone cyframi 1 i 2 .. Uzupełnij tabelę - wpisz nazwy I i II etapu fotosyntezy oraz lokalizację każdego z tych etapów w chloroplaście.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Podaj nazwy procesów oznaczonych na schematach numerami 1,2,3. c) Dokończ zdanie.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 1. wiązanie wodoroweWymagania szczegółowe III.. c) Dokończ zdanie.. Przedstawiony na schemacie proces wytwarzania ATP podczas fotosyntezy nazywa się …Podaj nazwy dwóch ogólnych faz fotosyntezy.. Przedstawiony na schemacie proces wytwarzania ATP podczas fotosyntezy nazywa się ….Na schemacie przedstawiono ogólny przebieg procesu fotosyntezy u roślin C 3. a) Podaj wzory lub nazwy związków chemicznych, które należy wpisać w puste ramki schematu oznaczone numerami I i II.Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.. Na podstawie: Biologia, N. A. Campbell (red.), Poznań 2012, str. 181. a) Podaj nazwy typów fosforylacji oznaczonych na schemacie numerami 1, 2 i 3. b) Podaj nazwę typu mechanizmu regulującego natężenie procesu oddychania komórkowego.Na schemacie A przedstawiono przebieg jednej z faz fotosyntezy - fazę niezależną od światła (cykl Calvina-Bensona), w której zachodzi asymilacja dwutlenku węgla..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt