Przeczytaj opis obrazka uzupełnij lukę 1 4 jednym wyrazem

Pobierz

Wpisz w każdą lukę (4.1-4.4) literę, która oznacza brakujące zdanie (A-E).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.Zadanie 4.. _____ of the picture you can seePrzeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Do każdego z nich .. 2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Potem włącz nagranie CD3.14 i sprawdź swoje odpowiedzi.. Pozdrawiam, E.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. It shows myPrzeczytaj tekst.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. 10 Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zadanie 1.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2009-10-03 18:48:34Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga!. Uzupełnij luki wyrazami z ramki.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby po-wstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wykonaj zad.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij luki 9.1 -9.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Poćwicz jeszcze opisywanie obrazków.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy..

2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.

Uwaga!. Wpisz je do zeszytu.. Przeczytaj tekst z którego usunięto 4 zdania.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. The boy on the left is my cousin,Uzupełnij każdą lukę (1-4), Słowotwórstwo.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.

Wykorzystaj zwroty ze słowniczka powyżej i poniżej: Podpowiedzi: 1. temu .Transformacje (1) Przeczytaj poniższe zdania.. Uzupełnij luki 1-5 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.___ / 4. be good know they hour arrive .Przeczytaj opis ilustracji.. .1 Przeczytaj opis ilustracji.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Zrób zrzut ekranu lub WYRAŹNE zdjęcie lub zapisz w Wordzie same odpowiedzi i prześlij pod adres .. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. This photograph was taken in Hollywood.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we .Przeczytaj tekst.. 3 Wykorzystując wyrazy podane na końcu, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego 1-4.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Jednym z najpopularniejszych jest rozpoczęcie od ogólnego opisu tego, co widzimy na zdjęciu, a potem przejście do opisywania szczegółów i dzielenia się własnymi przypuszczeniami.3.1 Przeczytaj opis ilustracji.. 1,2,3/53 w ćwiczeniówce.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów (0-4 punktów).. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zadanie 3.1.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.. 8.1.Zadanie 1.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. (1) _____ exciting!4 Przeczytaj ogłoszenia (4.1-4.4)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt