Na mapie literami a b c oznaczono wybrane regiony rolnicze świata

Pobierz

Na podstawie: Atlas geograficzny świata, Warszawa Strona 26 z 38.. Na żyznych glebach uprawia się kukurydzę, pszenicę oraz soję.. Regiony rolnicze na świecie.. Nazwy regionów: Wyżyna Dekanu, Nizina Amazonki, Wyżyna Tybetańska, Andy, Nizina Chińska, Nizina Hudsońska, Wyżyna Abisyńska.. Regiony rolnicze świataNa mapie polski literami a-f oznaczono wybrane krain geograficznych,a numerami 1-4 wybranych parków narodowych daje naj pierwszemu prawidłowego.. Na mapie polski literami a-f oznaczono wybrane krain geograficznych,a numerami 1-4 wybranych parków narodowych.. Region wschodnio - azjatycki - obejmuje większość Chin, Koreę Północną i Wietnam.. Na podstawie: Atlas geograficzny świata, Warszawa Uszereguj oznaczone regiony według podanych kryteriów.. a) Napisz, która z grup krajów oznaczonych na mapie sygnaturami: A, B, C nie należy do rodziny językówWpisz w każdy wiersz tabeli nazwy regionów wybrane spośród podanych oraz litery, którymi te regiony oznaczono na mapie.. Do każdej z wymienionych w tabeli form polodowcowych przyporządkuj region geograficzny, dla którego ta forma jest charakterystyczna, oraz literę oznaczającą ten region na mapie.Na mapie numerami od 1 do 5 oraz literami A, B oznaczono wybrane państwa.. Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe..

(1 pkt)Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.

Zadanie 39*.. (2 pkt) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych rodzin i grup językowych w Europie.. Na terenach nawadnianych uprawiana jest przede wszystkim bawełna.. Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe.Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.. Region środkowo - azjatycki - przeważa w nitu ekstensywne rolnictwo uspołecznione o mieszanym kierunku produkcji.. Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe.. Zadanie 39*.3.. Wpisz w puste pola litery odpowiadające regionom na mapie.14 Materiał źródłowy do zadań Na mapie oznaczono literami A, B, C wybrane regiony znajdujące się w różnych fazach urbanizacji.. Zadanie 64.. Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe.Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.. Wpisz w puste pola litery odpowiadające regionom na mapie.W pasie rzeźby oznaczonym na mapie literą B dominują gleby wytworzone ze skał akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej przy udziale borów sosnowych i mieszanych oraz lasów liściastych.Zadanie 74..

(3 pkt) Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.

Na schemacie przedstawiono zmiany rozmieszczenia ludności miasta w czterech fazach urbanizacji, które oznaczono numerami.C - A - B - D. Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe.. Na świecie można wyodrębnić regiony o zbliżonych warunkach rozwoju rolnictwa.. Regiony rolnicze wydzielono na podstawie dominujących na danym obszarze typów gospodarki rolnej.. (2 pkt) Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane obszary, na których występują formy polodowcowe.. Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe.. Egzamin maturalny z geografii Poziom podstawowy 13 Zadanie 27.. Zadanie 22.1.Często obserwuje się duże podobieństwo regionów o różnych natural­nych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa.. 6 W tabeli przedstawiono informacje dotyczące cech rolnictwa jednego z krajów świata w 2001 roku.Zadanie 38. daje naj pierwszemu prawidłowego.Polska Niger Zadanie 33.. Dominuje tam rolnictwo samozaopatrzeniowe oparte na dużych nakładach pracy ludzkiej.Klimatogramy oznaczone literami A i B wykonano dla dwóch z tych stacji..

(0 2) Na mapie oznaczono literami A, B, C wybrane regiony świata.

Region B .. Region C .Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.. (3 pkt) Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.. (3 pkt) Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.. Zadanie 10.. Przeważa tam wielkoobszarowe rolnictwo uspołecznione.. Opis regionu Nazwa regionu Oznaczenie literowe na mapie 1.Przeważa ekstensywny chów bydła na pampie.. Przyporządkuj do klimatogramów stacje meteorologiczne, dobierając je spośród zaznaczonych na mapie.. - Odrabiamy.pl.. (1 pkt) Na mapie konturowej zaznaczono literami A, B, C, D, E, F, G obszary o różnej gęstości zaludnienia.. Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt