Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną film edukacyjny

Pobierz

Różnorodność biologiczna wpisana jest w naturę naszego świata.. 1) Zapoznaj się z treściami zawartymi w podręczniku str. 143 - 151.. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne nie są wymarzonym środowiskiem bytowania dla wielu roślin i zwierząt.. Organizm człowieka.. Zapoznaj się z tematem: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną str. 143 z podręcznika.. Wszystko jest ze sobą połączone, jak krew, która jednoczy rodzinę.. Dotyczy wszystkich .Wpływ zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną rozpatruje się głównie w odniesieniu do globalnego ocieplenia klimatu.. Jest przy tym bardzo efektywne: w krajach rozwiniętych pracuje w nim zaledwie 2% obywateli, podczas gdy 100 lat temu rolnikami była przeszło połowa populacji.Także wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną nie pozostaje bez konsekwencji.. Zanieczyszczenie gleb.4) wykazuje wpływ działalności człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki) na różnorodność biologiczną; Kształtowane kompetencje kluczowe:Jeśli ludzie spluwają na ziemię, plują na siebie samych.. Zakres rozszerzony.. Odpowiedz w zeszycie na pyt.. 1,2,5,6 (pozostałe zadania dla chętnych)Zadania do tematu 2.. Escape room do II części filmu "SOS dla Ziemi" 8.. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.. Różnorodność biologiczna.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:4) przedstawia wpływ człowieka na różnorodność biologiczną, podaje przykłady tego wpływu (za- grożenie gatunków rodzimych, introdukcja gatunków obcych); 5) uzasadnia konieczność zachowania starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanychWpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną Współczesne rolnictwo może wyprodukować ogromną ilość żywności..

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną , IV.

Rozpatrujemy ją na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemalnym.. Wpływ człowieka na różnorodność.. Played 0 .Przykładem najlepiej obrazującym negatywny wpływ gatunków inwazyjnych na różnorodność biologiczną jest sprowadzenie ssaków z Europy do Nowej Zelandii.. Escape .Temat lekcji: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.. Obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków oraz ekosystemów.. Cokolwiek przydarzy się ziemi, przydarza się i synom ziemi.. Uczeń: przedstawia funkcje .Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną Bioróżnorodność Definicja bioróżnorodnośći Inaczej różnorodność biologiczna, jest to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji.. Poznasz rodzaje i skutki działań człowieka, które wpływają na różnorodność biologiczną.. Czlowiek i srodowisko /.. Uczeń przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów, organizm).. Należą do nich klimat oraz sukcesja, czyli zmiany zachodzące w ekosystemie wraz z upływem czasu.. 07.05 .Co oznacza pojęcie "różnorodność biologiczna"?. Część I..

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Część II.. Zanieczyszczenie powietrza.. Tyle wiemy, że ziemia nie należy do człowieka, że to człowiek należy do ziemi.. Podstawa programowa Wymagania szczegółowe: VIII.3, VIII.4 NaCoBeZu:1.. Zanieczyszczenie wód.. Escape room do I części filmu "SOS dla Ziemi" 7.. W jaki sposób człowiek zmienia przyrodę?. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Przejdź do listy zasobów.. Wyróżniamy różnorodność : genetyczną ekosystemową gatunkową Różnorodność ekosystemowa Różnorodność ekosystemowa określa występowanie DoWPŁYW CZŁOWIEKA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ Autorzy: Rafał Kubik Sonia Sobczak Mikołaj Maraszek Przyczyny eliminowania organizmów -kolekcjonerstwo -łowiectwo -rybołóstwo -kłusownictwo Przyczyny eliminowania organizmów Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenie powietrza Przykłady4) wykazuje wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną.. Zadania do tematu 2.. Różnorodność biologiczna.. Zdjęcie swojej pracy prześlij do 20 maja.. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka.. Człowiek nie splata sieci życia, jest w niej jedynie wątkiem.przedstawia przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.. Główną jego przyczyną jest działalność człowieka (i związana z nią nadmierna emisja do atmosfery gazów cieplarnianych takich jak ditlenek węgla (tlenek węgla IV), metan, tlenek diazotu czy para wodna).Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną..

"Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną".

Na przekształconych przez człowieka terenach, wiele organizmów nie potrafi się ukryć, znaleźć pokarmu czy rozmnażać się.Człowiek ma wpływ na różnorodność biologiczną poprzez: zabijanie gatunków, zanieczyszczanie środowiska, niszczenie siedlisk i wprowadzanie obcych gatunków.. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona.. Skóra.. 2) Obejrzyj film edukacyjny dotyczący największych zagrożeń bioróżnorodności biologicznej2.. Różnorodność biologiczna kształtuje się również pod wpływem nagłych zjawisk, np. uderzenia meteorytu lub wybuchu wulkanu.naturalne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną; wpływ sukcesji na różnorodność biologiczną; zjawiska prowadzące do wymarcia gatunku; Zadania: Uzupełnij ćwiczenia z lekcji Różnorodność biologiczna w zeszycie ćwiczeń - str. 80 - 82 zad.. Podstawa programowa Wymagania szczegółowe: VIII.3, VIII.4 NaCoBeZu:2.. Wplyw czlowieka na roznorodnosc biologiczna.. Człowiek i środowisko , Klasa 8 , Puls życia , Biologia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 .Data 06.05.2020 Imię i nazwisko nauczyciela Anna Mikuś Temat zajęć Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną Cele lekcji - poznam działania człowieka, które wpływają na różnorodność biologiczną; - dowiem się, jakie są ich skutki..

Wpływ człowieka na różnorodność.

Za wyjątkiem nietoperzy, wtym wyspowym kraju ssaki nigdy nie występowały naturalnie.. Ich nisze zajmowały ptaki, wśród których powstała ogromna różnorodność gatunków,Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Najczęściej stosowane wskaźnikiWpływ człowieka na różnorodność biologiczną: - osuszanie terenów podmokłych - wycinanie lasów - nadmierne połowy ryb - kłusownictwo, - sprowadzanie gatunków obcych dla danego ekosystem - wprowadzenie monokultur (uprawianie roślin jednego gatunku na tym samym obszarze przez wiele lat) - zanieczyszczenia powietrza .Data 26.05.2020 Imię i nazwisko nauczyciela Anna Mikuś Temat zajęć Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną Cele lekcji - poznam działania człowieka, które wpływają na różnorodność biologiczną; - dowiem się, jakie są ich skutki.. Zapisz w zeszycie temat i datę.. Różnorodność biologiczna Różnorodność biologiczna to bogactwo form życia występujących na Ziemii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt