Program zajęć rewalidacyjnych w klasie 1

Pobierz

SPOSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UCZNIA W SZKOLE Badania psychologiczno - pedagogiczne wskazują na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.. Karta pracy nr 6. karta pracy nr 7.. Karta pracy nr 12.. Zadaniem zajęć rewalidacyjnych jest wyrównywanie różnic rozwojowych w zakresie np. spostrzegania, logicznego myślenia, pamięci, grafomotoryki.Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnianiem postępów czynionych przez uczennicę.. Program został opracowany dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx wydanego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną xxx w dn. Xxx.Z jednej strony w czasie zajęć rewalidacyjnych uzupełniane zostają luki w materiale nauczania, z drugiej natomiast poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo - wychowawcze dochodzi do wyrównywania defektów rozwojowych i kształtowanie akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych.. Ćwiczenia umieszczone w prezentowanym przez mnie programie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być zamieniane .Opracowałam program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, aby wyposażyć go w wiedzę i umiejętności, które będą dla niego funkcjonalne oraz które okażą się niezbędne w jego przyszłym dorosłym życiu..

Cele główne rewalidacji: 1.Program zajęć rewalidacyjnych.

Karta pracy nr 4.. Stosunkowo najlepiej rozwijają się: wnioskowanie na materiale konkretnym i słownym .. Zaburzenia autystyczne intrygują tajemniczością i budzą duże kontrowersje.INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA SŁABOWIDZĄCEGO Cele ogólne: - stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, - rozwijanie zdolności i zainteresowań ucznia, - usprawnianie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz orientacji przestrzennej.. Indywidualny programProgram zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.. Życie w chaosie oznacza, że jest się dla bliźnich wyzwaniem…"1 Grażyna Kamińska Aleksandra Sadowska-Krajewska Karolina Troszyńska WSTĘPNatomiast w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli znalazły się regulacje dotyczące czasu trwania zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w przedszkolu, który powinien wynosić około 15 minut - z dziećmi w wieku 3-4 lata, a z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut, oraz .Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego w klasie pierwszej ..

Czas realizacji programu: pierwszy etap edukacyjny.

moje życie w radość zmienia".. Opracowała: Jolanta Radomska.. CO CZUJĘ, GDY - EMOCJE Test.. Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli Opublikowano: 18 stycznia 2015 roku.. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej xxx.. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi po 2 godziny na ucznia.poniżej zamieszczam karty pracy do zajęć rewalidacyjnych w klasie V.. Ćwiczenie 1.W rozporządzeniu zapisano, że każdy ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęcia języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach .Klasa 1 rewalidacja.. Rewalidacja Koło fortuny.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceńProgram zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu w Branżowej Szkole I Stopnia "…źle by się ze mną działo, gdybym nie dostał wsparcia..

Układanie w logiczny ciąg - świadomość społeczna, scenariusz zajęć.

Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej - rewalidacja.. •Usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces.Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej.. Celem nauczania i wychowania jest przygotowanie młodego pokolenia do życia społecznego, zawodowego i .1 Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. Karta pracy nr 3.. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.. Karta pracy nr 1.. Opracowany program rewalidacjiDLA MATEUSZA WYPYCHA UCZNIA KLASY I (II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁUKOWIE) NA LATA SZKOLNE.. Bardziej szczegółowoProgram ten powstał w oparciu o zapisy zamieszczone w "Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyj no - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. ZPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Klasa 1 Klasa 2 Rewalidacja.. Scenariusz zajęć dla rodziców; Scenariusze zajęć wyrównawczych w klasie 1; Program zajęc rewalidacyjnych1) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust..

Program zajęć przeznaczony jest dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I -VI.

Utrwalanie głoski - litery b,d; Figurolandia - kraina figur geometrycznych.. WSTĘP.. Infos 2.1 Feste Połącz w pary.. Karta pracy nr 2.. Cele szczegółowe: - rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych, - usprawnianie koordynacji wzrokowo .. "Program zajęć rewalidacyjnych" został opracowany dla uczennicy klasy V a i realizowany będzie na zajęciach rewalidacyjnych w ramach dwóch godziny tygodniowo.. Karta pracy nr 11.. Zespół orzekający wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów .Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez dziecko.. "Nauka i ćwiczenia -.. W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności.. Ćwiczenia na materiale geometrycznym - percepcja wzrokowa.Czas trwania jednego zajęcia 60 min.. Ewelina została poddana badaniom w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.. Ćwiczenia umieszczone w powyższym programie są przykładowymi ćwiczeniami i mogą być w zależności od potrzeb zamieniane, wzbogacane lub pomijane.Plik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.ZAJĘCIA REWALIDACYJNE O CHARAKTERZE KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYM PROGRAM OPRACOWANO NA PODSTAWIE: 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nr ) 2. wywiadu z rodzicami ucznia oraz wychowawcą klasy 3. obserwacji własnej, diagnozy pedagogicznej ORGANIZACJA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 1.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf.. Zalecenia: stymulowanie rozwoju poznawczego, usprawnianie motoryki małej i sprawności grafomotorycznej, doskonalenie kompetencji społecznych, kształtowanie umiejętności szkolnych przydatnych w życiu codziennym.Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.. Karta pracy nr 5.. Karta pracy nr 9 .. Karta pracy nr 8.. Formy realizacji - zajęcia indywidualne, dwa raz w tygodniu.. Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych - ćwiczenia słuchowe.. Ćwiczenia umieszczone w programie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być one zamieniane, wzbogacane lub .Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla ucznia o specyficznych trudnościach w nauce.. wg Marzena325.. Karta pracy nr 13. karta pracy nr 14. karta pracy nr .Program opracowała: Alicja Kotlarz PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY CZWARTEJ I.. PROGRAM DLA UCZNIA DORIANA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt