Zaznacz dokonania karola wielkiego

Pobierz

Iberyjskiego, • opanował Akwitanie, • rozbił groźne państwo …Najważniejsze osiągnięcia Karola Wielkiego jako władcy: Karol Wielki ujednolicił system miar i wag, stworzył dogodne warunki do wymiany handlowej z Bizancjum …Wskaż właściwy ciąg chronologiczny wydarzeń mających miejsce za panowania Karola Wielkiego.. W trakcie walk z zamieszkującymi Półwysep Iberyjski Arabami (m.in. w 778 i 795 roku) oraz Sasami (779-804) zdołał rozszerzyć swe panowanie na obszarze od rzeki Ebro w …Tego rozkwitu kultury łacińskiej Karol Wielki dokonał przy pomocy misjonarzy irlandzkich i anglosaskich.. Odpowiedź: Polityka ; - Uporządkował prawa frankijskie.. Wojskowość ; - …Zaznacz ilustracje odnoszące się do panowania Karola Wielkiego klasa 5 SP A. Chrest Choldwiga B. Strzyżenie Chideryka III przez mnichów C. Galeria i sklepienie …Dokonania Karola Wielkiego -rozszerzenie granic krolestwa -zlikwidowanie urzedu majordoma umocnienie swojej władzy -ujednolicenie systemu miar i wag - rozwój …Karol I Wielki - król Franków i Longobardów, święty cesarz rzymski od 25 grudnia 800.. Byli to w tym czasie jedyni ludzie, którzy umieli posługiwać …Osiągnięcia Karola Wielkiego • złamał potęgę Longobardów i objął w tym królestwie tron, b) • walki z Arabami prowadzone w Hiszpanii umożliwiły opanowanie części …Najważniejsze osiągnięcia Karola Wielkiego jako władcy: Karol Wielki ujednolicił system miar i wag, stworzył dogodne warunki do wymiany handlowej z Bizancjum …Karol Wielki był najwybitniejszym władcą Franków, pochodzącym z dynastii Karolingów..

do dzieła :) W dziedzinie …Najważniejsze osiągnięcia Karola Wielkiego jako władcy: pokaż więcej...dokonania Karola Wielkiego • walki z Arabami prowadzone w Hiszpanii umożliwiły opanowanie części Półw.

Wnuk Karola Młota, syn Pepina Krótkiego z dynastii Karolingów i Bertrady z …Dokonania Karola Wielkiego: Karol Wielki w krótkim czasie zorganizował silną armię i rozpoczął podbój sąsiednich ziem; Pokonał potężny lud Awarów, zagrażający …Monarchia Karola Wielkiego.. - Powiększył Królestwo Franków.. KAROL WIELKI (742-814)- król Franków od 768 roku, cesarz rzymski od 800 roku, syn Pepina Małego z dynastii Karolingów.. Powiększył …Karol Wielki cieszył się ogromnym autorytetem wśród poddanych oraz na forum Europy i wykazywał zręczność dyplomatyczną, polityczną oraz strategiczną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt