Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego 2018

Pobierz

Data: 26-03-2015 r. Za niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego …Na złożenie wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze i przedłożenie rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu …Po pierwsze, niezłożenie sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego skutkuje wyczerpaniem znamion wykroczenia skarbowego z art. 80b KKS, za …Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.. Podmioty, na których …15 marca 2018 r. weszły w życie przepisy modyfikujące w istotny sposób dotychczasowy tryb składania rocznych sprawozdań finansowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego …Z kolei jeżeli podatnik nie złoży sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia (i nie później niż 10 lipca) do właściwego miejscowo urzędu …Sprawozdanie finansowe 2018 - od dnia 15 marca 2018 r. wszystkie podmioty, których dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS, mogą uczynić to …Sprawozdanie finansowe trzeba także złożyć do urzędu skarbowego.. Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej od …Brzmienie art. 45 ust.. Można je było wysłać bezpłatnie przez ePUAP.Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy CIT - z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS - obowiązani do sporządzenia sprawozdania …Przekazywanie sprawozdań finansowych przez podatników pdop do US - |-| - Reguły przekazywania sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami do urzędu …Od 1 października 2018 roku wszystkie sprawozdania finansowe muszą być sporządzone i podpisywane elektronicznie..

Z kolei do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe było przekazywane jak dotychczas w formie papierowej.

Co robicie jak już macie gotowe sprawozdanie finansowe i protokół ze zwyczajnego zgromadzenia …W ustawie o PIT art. 45 ust.. 5 mówi, iż podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do właściwego … Tak jak w poprzednich latach, termin złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego mija 10 lipca (10 dni od daty zatwierdzenia …Złożenie sprawozdania finansowego do KRS i urzędu skarbowego po 1 października 2018 r. Jesteśmy spółką z o.o. zarejestrowaną w KRS, której ostatni rok …Przepis ten stanowi co prawda, że obowiązek przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania w terminie 10 dni od daty …Począwszy od 1 stycznia 2020 r. nie ma konieczności przekazywania sprawozdań finansowych do Urzędów Skarbowych, właściwych miejscowo dla podatnika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt