Argumenty do zmiany nazwiska dziecka

Pobierz

Sprawę nazwiska dziecka często rozstrzyga dopiero sąd.Do wniosku trzeba dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka oraz ewentualne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.. 4.Jego zgoda nie jest wymagana jeśli nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.. Zgodnie z art. 90 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.). Powyższy katalog powodów, które mogą stanowić podstawę do zmiany imienia lub/i nazwiska, nie jest katalogiem zamkniętym, a to z powodu wyrażenia "w szczególności".. Co do argu­men­tacji, skupiłabym się na tym, że dobrze, aby dzieci miały to samo nazwisko (jako rodzeńst­wo), powołu­jąc się na art. 89[1] Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego: "Dzieci pochodzące od tych samych rodz­iców noszą takie samo nazwisko, z zas­trzeże­niem przepisów, które do zmi­any nazwiska dziec­ka wyma­ga­ją jego zgody".Nazwisko dziecka po ślubie.. Jeśli dziecko ma skończone 13 lat, musi .To co napisałaś w poście jest wystarczającym argumentem do zmiany nazwiska.. zm.) - wniosek o zmianę nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości określonej w pozycji 7 części I wykazu, tj. w kwocie 37 zł, płatnej na rachunek gminy właściwej ze względu na siedzibę wybranego .Wnioskodawczyni jest jedynym opiekunem dziecka i chciałaby, aby jej syn nosił to samo nazwisko..

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców.

z dnia w części dot.. nazwiska dziecka w ten sposób, że nazwisko .. zastępuje sie nazwiskiem .. Zmiana nazwiska rodem z dowcipów, czy nazbyt wyszukanego imienia, nie jest w świetle prawa niemożliwa Ktoś mógłby powiedzieć, że imienia, ani nazwiska, nie można sobie wybrać.zmiana nazwiska dziecka - napisał w Sprawy rodzinne: wystąpić o zgodę na zmianę nazwiska (jeśli ojciec dziecka się nie zgodzi) LUB wszcząć postępowanie o przysposobienie (adopcję).Witam mam pytanie dotyczące zmiany nazwiska dzieciom.Jestem 4 lata po ślubie z pierwszego małżeństwa mam córkę która ma moje nazwisko ale z obecnym mężem mam 2 synów z pewnych względów chciała bym zmieni nazwisko dzieciom chciała bym aby przeszły na nazwisko moje panieńskie.jakie warunki trzeba spełnić aby stara się o zmianę nazwiska.Najczęściej do zmiany nazwiska dziecka dochodzi wtedy, gdy rodzice decydują się zrezygnować ze starego i przyjąć nowe.. W razie wątpliwości, kierownik USC ustala (na wniosek strony).W czasach częstych rozstań i rozwodów rodziców Sąd Najwyższy dostrzegł lukę prawną, która nie pozwala na uzależnienie nazwiska dziecka od tego, kto się nim realnie opiekuje.. Zapoznałam się z przepisami oraz procedurą.. Czym będzie skutkowała zmiana teraz i w przyszłości.. przez: Aga..

Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

Argumenty drugiego rodzica oraz informację, który z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem.Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma.. Proszę o poradę, jaki argument będzie trafniejszy i da mi większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.. Wnioskodawca może zmienić nazwisko po ukończeniu 16. roku życia.. Jeśli jednak ma nazwisko mamy, może zmienić je na nazwisko ojczyma, pod warunkiem jednak, że mężczyzna jest mężem matki, czyli powinowatym dziecka.. Napisz, że ze względu na rozwój dziecka chcesz zmienić nazwisko, obawiam się jednak, że ojciec dziecka będzie .Zmiana nazwiska z ważnych powodów.. W przypadku posiadania praw do dziecka przez oboje rodziców potrzebna jest zgoda obojga na zmianę nazwiska dziecka.. Lecz gdy ukończyło już 14 lat, potrzebna jest do tego jego zgoda.. "Ważnymi powodami" zmiany nazwiska muszą być zatem okoliczności wskazane w art. 4 ust.. *dziecko uzyskało już pełnoletność.. Acha, matka tego dziecka* po ślubie przyjęła nazwisko męża, czyli dziecko* przyjęłoby panieńskie nazwisko matki.. 1 Lutego 2010. cywilnego, który sporządził akty urodzenia dzieci.Jakie jest obecne nazwisko dziecka i jaki jest powód chęci jego zmiany.. Była wcześniej mowa o tym, że zmiana nazwiska rodzica może się rozciągnąć na nazwisko dziecka..

1 pkt 1-4 ustawy, ale nie tylko one ...Zmiana nazwiska za zgodą dziecka.

Jednak dziecko, które ukończyło 13 lat, musi się zgodzić na zmianę swojego nazwiska.. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża: osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą; lubJeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.. Zatem zmiana nazwiska matki, także dziecka po rozwodzie rodziców nie zwalnia drugiego rodzica z nałożonych zobowiązań alimentacyjnych.. Zgodnie z ustawą nie możemy tego zrobić.Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.. jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi .Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma Dziecko nie może przyjąć nazwiska ojczyma, jeśli nosi nazwisko swojego biologicznego ojca..

Jakie okoliczności sprawiły, że rodzic wnioskuje o zmianę nazwiska.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.. Podkreślenia wymaga fakt, iż rozwód rodziców nie wywiera żadnego wpływu na nazwisko dziecka.Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dziecko.. A przepisy pozwalają na wielokrotne zmiany tożsamości dzieci z powodu licznych związków rodziców.. Acha, matka tego dziecka* po ślubie przyjęła nazwisko męża, czyli dziecko* przyjęłoby panieńskie nazwisko matki.. Dziecko ma 8 miesięcy związku z tym że dziecko ma.. § Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko matki (odpowiedzi: 3) Witam, mam taki problem.. Jeśli ojciec lub matka są pozbawieni praw do dziecka wystarczy wniosek napisany przez jednego z opiekunów, który ma pełne prawa do dziecka.Stosownie do art. 1 ust.. Prawdziwą motywacją w moim przypadku jest .Musi być decyzja zmieniająca.. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.Zmiana nazwiska przez dziecko.. Chcę zmienić nazwisko dziecku bez zgody ojca, ponieważ nie mogę prosić ojca dziecka o taką zgodę, gdyż nie znam jego miejsca zamieszkania i nie wiem, gdzie przebywa.Zmiana nazwiska przez dziecko.. Zmiana nazwiska dziecka - rozwód.Chciałabym wystąpić do sądu o zgodę na zmianę nazwiska 10-letniego dziecka, które nosi nazwisko swego biologicznego ojca.. przez: Aga.. zmiany nazwiska do wydziału stanu cywilnego składa natomiast opiekun prawny.Fakt zmiany nazwiska dziecka nie rzutuje na obowiązek alimentacyjny.. W przypadku zmiany nazwiska osoby poniżej 16. roku życia w jej imieniu wniosek oraz inne dokumenty ws.. Należy pamiętać, że zmiana obejmie także ich małoletnie dzieci i te, które dopiero urodzą się z tego małżeństwa.. czytaj dalej» (Zobacz 1 odpowiedzi)Zmiana nazwiska bądź imienia nie jest aż taka trudna, choć podlega pewnym ograniczeniom.. Główną przeszkodą, jaką możemy napotkać w procedurze zmiany imienia i nazwiska jest chęć ich zmiany na nazwisko historyczne.. *dziecko uzyskało już pełnoletność.. Szanowni Państwo, chcę zmienić imię i nazwisko.. Ponadto dodała, że zmiana nazwiska, które nie jest popularne w Polsce na nazwisko rodowe matki będzie miało korzystny wpływ na syna, zapewni większe poczucie bezpieczeństwa i przynależności do rodziny, w której się wychowuje.§ uzasadnienie wniosku o zmianie nazwiska dziecka na nazwisko matki (odpowiedzi: 4) Czy jest ktoś kto jest w stanie podać uzasadnienie do zmiany nazwiska dziecka na nazwisko matki?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt