Wymień sposoby podawania leków

Pobierz

W taki sposób podawane są leki dla dzieci, chorym nieprzytomnym lub wymiotującym.. Działanie leku trwa tak długo, jak długo jego8.. Następnie dolać resztę wrzącej wody.. To właśnie sposób podawania leku decyduje w pewnym stopniu o tym, czy pacjent odniesie jakąkolwiek korzyść kliniczną i czy wystąpią u niego działania niepożądane związane z przyjmowanymi lekami.Doustne podawanie leku, innymi słowy, połykanie - jest to jeden z najprostszych sposobów, dlatego jest najczęściej przepisywane przez wielu lekarzy.. Efekt aplikacja jest zauważalne po 30-40 minut.Im bardziej lek jest potrzebny, tym mniej smaczny i tym trudniej go podać.. Dzięki tubie nie jest potrzebna synchronizacja czynności.Roztwory do wstrzykiwań podawane są w celu osiągnięcia właściwego działania farmakologicznego substancji czynnej w określonym czasie, natomiast płyny do wlewów podaje się w celu uzupełnienia ubytku krwi, regulacji gospodarki wodnej i elektrolitowej, odżywiania pozajelitowego oraz powolnego podawania substancji leczniczych i uzyskania przez dłuższy czas stabilnego poziomu leku we krwi.Jeżeli wszystkie wymienione sposoby zawiodły, można zapytać lekarza weterynarii, czy zalecone tabletki mogą zostać rozkruszone lub rozpuszczone.. Niektóre leki mogą drażnić przewód pokarmowy.. W niektórych przypadkach charakter jego działania, a w konsekwencji nasz powrót do zdrowia, zależy od sposobu, w jaki lek dostał się do organizmu.Leki do uszu..

3.Wymień sposoby podawania leków.".

Kaniula dożylna jest stosowana przy długotrwałym leczeniu, bo możliwość jej pozostawienia w żyle podskórnej nawet do 72 godzin, gwarantuje skuteczne podawanie leków.przedstawiono: otrzymywanie cząstek do podawania leków na drodze atomizacji elektrostatycznej (EHDA), pokrycia uwalniające leki ze stentów wieńcowych oraz podawanie leków przez śluzówkę policzka za pomocą implantu elektronicznego powstałego w ramach międzynarodowego projektuMożna także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "PILNE 1.Wyjaśnij pojęcie dawek leczenia.. Istnieje wiele prze-ciwwskazań i czynników ograniczających tę drogęSposób parzenia herbaty: Dzbanek do parzenia herbaty sparzyć wrzącą wodą.. c) wstrzyknięcia domięśniowe (i.n.). W ten sposób leki dostają się do krwi w mniej niż w minutę.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą.. Dzbanek przykryć, postawić na nagrzanej płytce ochronnej na 3-4 min.. Przy aplikowaniu takich środków (np. aerozoli przy astmie) zwykle nie można liczyć na współpracę dziecka, zwłaszcza małego.. Jednak nie w każdej sytuacji klinicznej możliwe jest stosowanie terapii doustnej.. Jeśli wymagane jest powtarzanie dawek można rozpocząć wlew dożylny adrenaliny..

Wymaga to zsynchronizowania podawania leku z wdechem.

Prawidłowo podany lek omija krążenie wątrobowe i oszczędza wątrobę.. Jeśli uczeń z chorobą przewlekłą musi przyjmować leki podczas pobytu w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do poinformowania: na jaką chorobę dziecko choruje; jakie leki zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania).Sposób podawania adrenaliny drogą i.v.. Nie zaleca się podawania w butelce z mlekiem nawet witaminy D w kropelkach.Produkt leczniczy w ciele może dostaćna różne sposoby.. podajemy leki o roztworach jałowych, izotonicznych, o pH = lub zbliżonym do pH płynów ustrojowych.. W niektórych przypadkach, zależnie od sposobu podania leku do organizmu, zależy również charakter jego działania, a tym samym nasz powrót do zdrowia.Terapeutyczny lek może dostać się do organizmuna różne sposoby.. Dzieci - preferowana jest droga i.m.Parenteralny, czyli pozajelitowy sposób podawania środków chemicznych, głównie leków - metoda dostarczania do organizmu tych środków poza przewodem pokarmowym, tzn. np. drogą iniekcji podskórnych, wlewów dożylnych itp. Przy wstrzyknięciach dożylnych znaczna część leku zostaje rozprowadzona szybko po tkankach, ponieważ lek miesza się z krwią, co wywołuje stosunkowo silne .Leki, produkty lecznicze - pierwiastki, związki chemiczne lub mieszanina związków pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, wykorzystywane w profilaktyce, leczeniu oraz diagnostyce chorób zwierząt i człowieka.Definicja i sytuacja prawna w PolsceZgodnie z tekstem ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Prawo farmaceutyczne) "produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji .Play this game to review Science..

Kup w aptece specjalną plastikową tubę z maseczką do podawania tzw. leków wziewnych.

po podaniu lek natychmiast miesza się z krwią.. 2.Wymień czynniki warunkujące działanie substancji leczniczych.. Czas zaparzania herbaty zależnie od gatunku:Jej, w pierwszej kolejności przekazywane byłoby zalecenie lekarskie wraz z pisemnym upoważnieniem rodziców do podawania dziecku leków czy wykonywania innych czynności.Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - Leki I. Wstrzyknięcia podskórne charakteryzują się tym, że wchłanianie leku do krwi następuje po około 15-20 minutach od podania leku.Podanie leku przez przewód pokarmowy jest drogą najbezpieczniejszą lecz szybkość wchłaniania może być zmienna.. Wlewasz odmierzoną porcję leku do butelki z mlekiem.. Leki te choć podawane miejscowo i z pominięciem przewodu pokarmowego, działają jednak w sposób uogólniony.. aerozol do uszu (emulsja, zawiesina lub roztwór) emulsja do przemywania uszu; krem do uszu; krople do uszu (emulsja, roztwór lub zawiesina) maść do uszu; proszek do uszu; pręcik do uszu; roztwór do przemywania uszu; tampon do uszu; żel do uszu; Leki do nosa.. Do gorącego wsypać herbatę i zalać 1/2 szklanki wrzącej wody.. Podanie na skóręb) wstrzyknięcia dożylne (i.v.). Dorośli - miareczkowanie w powtarzanych bolusach 50 µg do uzyskania pożądanego efektu.. Początek działania następuje szybciej niż po podaniu doustnym..

Zaznacz zdanie prawdziwe.Za najdogodniejszy sposób podawania leków uznaje się drogę doustną.

działanie farmakologiczne występuje prawie natychmiast.. aerozol do nosa (emulsja, zawiesina lub roztwór)Krople do oczu (np. Maxitrol, Gentamicin 0,3%) zapuszcza się na ogół 3-5 razy dziennie, dlatego ważne jest przestrzeganie wyznaczonych godzin ich podawania, a w przypadku większej ilości leków - także kolejności ich aplikowania (najpierw podajemy leki w postaci kropli, a po odstępie na ogół 15 minut - żele/maści).Podanie małych ilości substancji od części mililitra do kilkunastu nazywa się wstrzyknięciem, podanie dużych ilości np. kilkuset mililitrów nazywamy wlewem.. Rodzaje substancji leczniczych Substancja lecznicza - pierwiastki lub związki chemiczne wykazujące właściwości modyfikacyjne czynności organizmu, czyli substancje zapobiegają chorobie lub mogą usunąć przyczyny i skutki choroby Substancje lecznicze muszą wykazywać zdolność do niszczenia lub hamowania rozmnażania .ORAZ METODY ICH PODAWANIA Sposób podawania kawy w dzbankach dużych wieloporcjowych: • kawę przygotowujemy w dzbanku uprzednio wygrzanym (1-zalewamy kawę mieloną odpowiednią ilością wrzącej wody, 2-przygotowujemy kawę w ekspresie przelewowym i przelewamy do dzbanka, 3-nalewamy kawę do dzbanka z ekspresu ciśnieniowego),Przed podaniem leku pielęgniarka musi znać: v działanie leku, v nazwę chemiczną leku i synonimy, v dawki w jakich występuje lek, v działania niepożądane i sposoby zapobiegania im, v objawy przedawkowania, v sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, v sposób podawania, Przechowywanie leków Leki należy .. właściwości jak przy podaniu podskórnym.Sposobem pozajelitowym podawania leków są także inhalacje oraz leki w aerozolach, czyli drogą podania leków jest układ oddechowy.. Leki możemy podawać we wstrzyknięciach: śródskórnych; podskórnychStosowane są dwa sposoby prowadzenia znieczulenia dożylnego: •podawanie anestetyku w formie jednorazowej iniekcji (bolusa), co zwykle stosuje się do krótkotrwałych zabiegów operacyjnych, trwających kilka-, kilkanaście minut.. Droga podawania leków zależy od szybkości działania terapeutycznego, jego nasilenia i czasu trwania.. Jeśli podajesz dziecku leki w któryś z poniższych sposobów, nie zdziw się, jeśli terapia nie będzie skuteczna.. Jest to najbardziej natu-ralny sposób przyjmowania leku, który nie wiąże się z dodatkowym dyskomfortem czy bólem.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. W jelicie cienkim następuje jego wchłonięcie do krwi.Podanie leku jest powszechną, ale ważną procedurą kliniczną.. Rozkruszoną tabletkę można dodać do mięsa lub też można wymieszać ją z minimalną ilością wody.W trakcie podawania medykamentów pozwala zminimalizować liczbę wykonywanych wkłuć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt