Przedstaw jedną wadę jedną zaletę budowania elektrowni atomowych

Pobierz

- trudności z bezpiecznym składowaniem odpadów promieniotwórczych.. ZALETY: ~~~~~~~~~~.. modułowość.. Reakcje w tym wypadku zachodzą na poziomie atomu.. Zalety: - tania energia - możliwość wykorzstania odpadów z reaktora do ponowniego zasilenia elektrowni Wady: - możliwość kolejnej katastrofy ekologicznej - zatrucia poblisich terenów - u pracowników możliwe zmiany w kodzie DNA.Wady i zalety elektrowni atomowych: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. - sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi.. - groźba skażeń w razie awarii przy braku właściwych układów bezpieczeństwa.. Wady: - deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego.. - małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji.. Główne zalety farm wiatrowych to: - darmowe źródło energii - wiatr; - brak skażenia atmosfery - pozyskiwanie energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej nie wiąże się z emisją dwutlenku węgla, ani żadnych innych zanieczyszczeń do atmosfery;Do zalet zaliczyć można między innymi: nie wykorzystywanie paliw naturalnych, ich oszczędność.. - brak emisji spalin zanieczyszczających środowisko.. - wysoka wydajność paliw jądrowych.. Wtedy to kończy się certyfikacja dla pierwszego bloku.. Jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa, istnieje groźba skażeń w razie awarii.Zalety szczegółowe: - możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni..

- obawy społeczeństwa o bezpieczeństwo reaktorów atomowych.

niższe koszty generowania energii elektrycznej.. 4/194 Wybierz jeden z podanych niżej tematów, a następnie przedstaw w punktach argumenty, którymi można się posłużyć do uzasadnienia.. +0 pkt.. Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla..

duża sprawność.Rozwiń jedną wadę i jedną zaletę reklamy (PILNE I WAŻNE!!)

- duże koszty produkcji i budowy.Plusy.. Dla porównania produkcja energii elektrycznej powstałej ze spalania gazu jest 10 razy droższa niż w przypadku produkcji energii w reaktorze jądrowym.. - coraz lepsze systemy bezpieczeństwa.Wady: - wysokie koszty budowy i eksploatacji.. - wysokie koszty rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność.Broń jądrowa to jeden z rodzajów broni masowej zagłady o działaniu wybuchowym o wielkiej sile; - Związane z elektrowniami jądrowymi wybuchy, np. wybuch elektrowni w Czarnobylu, który spowodował wielkie straty oraz był przyczyną mutacji genetycznych rodzących się w tym okresie dzieci; ZALETY: - W porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii powoduje stosunkowo niewielkie szkody w środowisku naturalnym; - Tańszy niż inne, sposób wytwarzania energii .WADY.. 2/193 Przeczytaj podane argumenty.. Światło słoneczne dostępne jest prawie w każdym miejscu na ziemi, żaden kraj więc nie będzie właścicielem "złoża".W ostatecznym rozrachunku elektrownie te są oceniane pozytywnie.. ochrona środowiska przez pyły i spaliny.. - Niskie koszty produkcji energii elektrycznej.. Odpowiedz.. Zasada działania.. - Praktycznie niewyczerpalna ilość paliwa jądrowego.. Jeszcze droższa jest energia pochodząca ze spalania węgla kamiennego.Pozytywne i negatywne skutki funkcjonowania elektrowni atomowych w środowisku KORZYŚCI - nie emituje szkodliwych pyłów i gazów (SO2, CO2, CO0 przez co w ograniczonym stopniu degraduje środowisko - ograniczenie eksploatacji paliw kopalnianych - zajmuje niedużą powierzchnię - nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania - eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów - zmniejsza transport paliw i pracę kopalni - wielokrotnie zmniejszona ilość odpadów oraz .Wprawdzie elektrownie wiatrowe zwiększają wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków, ale obniżają wartość gruntów i nieruchomości oraz szkodzą zdrowiu argumentują.W porównaniu do działających tradycyjnych elektrowni są zatem o wiele bardziej ekologiczne: nie emitują spalin, nie pobierają wody..

o wiele niższe koszty eksploatacyjne niż w elektrowniach wodnych.

Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu.. Pozostałe zaś nękają ciągłe awarie.. Ogólna zasada działania elektrowni jądrowej (na przykładzie obiegu PWR):Elektrownie atomowe ZALETY 1. odpowiedział (a) 25.11.2009 o 19:47.. - dużo mniejsze koszty produkcji energii.. WADY 1.. Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt