Wykonaj polecenia wyjaśnij na czym polega trawienie

Pobierz

Odpowiedz przez Guest.. > 2.Opisz budowę i rolę jelita cienkiego .. Na przekształcaniu pokarmu tak aby móg zostać wchłonięty .. Zbudowany jest z przewodu pokarmowego, którym wędruje jedzenie (a w końcowym odcinku jego niestrawione resztki), oraz połączonych z nim gruczołów: ślinianek, wątroby i trzustki.. Przykładowe odpowiedzi: a) Zjawisko antropopresji polega na negatywnym oddziaływaniu człowieka na środowisko przyrodnicze poprzez na przykład wycinanie naturalnej szaty roślinnej, zanieczyszczanie wód, wydobywanie surowców mineralnych itd.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Milena i Szymon dyskutowali o przydatności tarcia w życiu codziennym.. 01.02.2018 o 20:55TRAWIENIE jest to proces, który polega na rozkładzie składników pokarmowych zawartych w pożywieniu, na związki proste, które mogą być wchłonięte przez komórki organizmu.TRAWIENIE - proces przekształcanie pokarmu w postać płynną, bogatą w gotowe do wchłonięcia produkty rozkładu węglowodanów, tłuszczów i białek.. Pokarm, zanim stanie się użytecznym materiałem energetycznym musi przejść proces obróbki polegający.. poleca 85 %Zadanie.. Nowe pytania.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Trawienie tłuszczów.. Zadanie.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Sprawdź, na czym polega trawienie!Przede wszystkim najpierw należy wyjaśnić sobie pojęcia trawienie i wchłanianie gdyż są to dwa zupełnie odmiennie procesy, często zresztą mylone..

Pokaż więcej...Wyjaśnij, na czym polega trawienie.

Proces trawienia odbywa się pod wpływem soków trawiennych, które są wytwarzane przez drobne gruczoły znajdujące się w ścianach przewodu pokarmowego.. ZAD 2 Podaj nazwy enzymów trawiennych, które działają w wymienionych odcinkach przewodu pokarmowego.. a) rozpoznaj i podpisz przedstawioną na ilustracji strukturę.. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że enzymatyczny rozkład węglowodanów jest wieloetapowy (węglowodany złożone à oligocukry à cukry proste).Układ pokarmowy odpowiada za pobieranie i trawienie pożywienia oraz wchłanianie zawartych w nim składników pokarmowych.. Opisz wędrówkę pokarmu przez przewód pokarmowy człowieka.. Opisz rolę ślinianek, wątroby i trzustki w…".. podaj 2 argumenty potwierdzające służność ich .Wyjasnij na czym polega trawienie Odpowiedz przez Guest trawienie- proces fizjologiczny w ktorym na drodze przemian fizycznych i chemicznych pobrane substancje pokarmowe zostaja rozlozone na prostsze elementy mogace zostac wchloniete i zuzyte jako material budulcowy lub dostrzegajacy energi.Wykonaj polecenia..

Dzięki =DDDDDDDDD ( •ᴗ• )Wyjaśnij, na czym polega trawienie.

Ponadto wpływają one na zmiany aktywności ruchowej przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.Trawienie jest to rozkład pokarmów znajdujących się w pzrewodzie pokarmowym na zwiazki proste.. Przyroda, opublikowano 14.05.2018.. Trawienie pokarmu polega na rozkładzie składników pokarmowych (białek, cukrów i tłuszczy) na bardzo małe cząstki.. Zadanie.. 3.Wymień elementy budowy nerek uwzględniając budowę nefronu .. 4.Na czym… poniżej.. Trawienie pokarmów polega na fizycznej i chemicznej obróbce pokarmu, która przebiega w przewodzie pokarmowym.. Podaj dwa przykłady substancji znanych z życia codziennego, które rozpuszczają się w wodzie i trzy przykłady substancji które się w niej nie rozpuszczają.Trawienie to proces pokarmowy, układu pokarmowego, polegający na wchłanianiu pożywnych, pożytecznych i wszelkich mikro,-makro elementów, witamin i składników odżywczych do organizmu i krwi.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. TRAWIENIE - proces przekształcanie pokarmu w postać płynną, bogatą w gotowe do wchłonięcia produkty rozkładu węglowodanów, tłuszczów i białe.ZAD 1 Opisz, na czym polega proces emulgacji oraz wyjaśnij jego znaczenie w procesie trawienia tłuszczów.. Odpowiedz.. pokaż więcej.. Soki trawienne zawierają specjanle substancje zwane enzymami trawiennymi.trawienie pokarmów polega na rozkładzie związków żłożonych na prostych.Trawienie - to rozkład spożytego pokarmu za pomocą enzymów trawiennych do prostszych postaci, które następnie ulegają wchłonięciu z jelit..

a) Wyjaśnij, na czym polega... 1.

Trawienie polega na tym że trawie w sobie resztki jedzenia.,które trafiają w prost do rzołądka.. W trawieniu biorą udział enzyny trawienne, czyli specjalne substancje wytwarzane przez śliniaki, żołądek, trzustkę i jelito cienkieTrawienie polega na rozkładzie pokarmów wielocząsteczkowych znajdujących się w przewodzie pokarmowym na związki proste, które łatwiej można przyswoić do organizmuTrawienie to proces przebiegający przy udziale enzymów,które uczestniczą w rozkładzie składników pokarmowych na produkty łatwo przyswajalne przez komórki np.-cukrów złożonych na cukry proste-białek na aminokwasy-tłuszczów na glicerol i kwasy tłuszczoweTrawienie polega na rozkładzie białek, tłuszczów i cukrów na drobne cząstki, a proces ten zachodzi przy udziale enzymów trawiennych..

Wyjaśnij, na czym polega trawienie pokarmu.

Odpowiedz przez Guest.. Trawienie następuje w żołądku, wątroba zaś magazynuje witaminę A.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. 3) Opisz wymianę gazową zachodzącą w płucach ?. Do obróbki fizycznej dochodzi głównie w jamie ustnej i polega na.. 1.wyjaśnij na czym polega trawienie pokarmu2.wyjaśnij co jest celem wymiany gazowej podczas oddychania 3.wyjaśnij na czym polega ścisły związek między odżywianiem się a oddychaniem2.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania 1.Wyjaśnij na czym polega trawienie i przedstaw etapy trawienia .. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania .2) Wyjaśnij, na czym polega trawienie pokarmu ?. 4) Wymień funkcje skóry ?. Oceń odpowiedź .. Odpowiedź Guest.. *jama ustna- *żołądek- *dwunastnica- *dalsze odcinki jelita cienkiego- ZAD 3 Wykonaj polecenia.. Podobnie jak w przypadku węglowodanów złożonych, proces trawienia tłuszczów rozpoczyna się już w jamie ustnej, pod wpływem amylazy ślinowej.. Proces trawienia odbywa się pod wpływem soków trawiennych, które są wytwarzane przez drobne gruczoły znajdujące się w ścianach przewodu pokarmowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt