Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia wybierz właściwe dokończenie zdania

Pobierz

Wybierz właściwe uzupełnienie każdego zdania spośród oznaczonych literami A-C.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Władca ten przyniósł na świat całe barbarzyństwo i - Pytania i odpowiedzi - Historia .. właściwe temu.. Zobacz więcej.. Aleksandra.. D. Stanisław August Poniatowski.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera.. D. Stanisław August Poniatowski.. Zadanie 10 ( .. / 4 pkt) Wykonaj polecenie na podstawie ilustracji.. Oliver romwell rozwiązał parlament i zaczął Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Zaznacz literę P przy zdaniu prawdziwym, a F - przy fałszywym.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. B. Adam Poniński.. rozwiązane.. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Tadeusz Rejtan.. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. (3 pkt) Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. C. arcybiskupa.. Franciszek Salezy Potocki.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące ilustracji są prawdziwe.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Przedstawione na ilustracjach .Wybierz właściwe dokończenie zdania.Skryptorium to miejsce, w którymzakonnicy• uprawiali zioła.spożywali posiłki.• przepisywali księgi.• odmawiali modlitwy.W VI wieku na górze Monte Cassinopowstał klasztorcystersów.benedyktynów.dominikanów.• franciszkanów.12 Wykonaj polecenia na podstawie mapy Księstwa Warszawskiego..

Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.

C. arcybiskupa.. Stanisław A ugust Poniatow ski.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. D. Stanisław August Poniatowski.. Następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. D. Stanisław August Poniatowski.. C. obrady sejmu za czasów Zygmunta Augusta.. Postać przedstawiona na ilustracji to: A. Tadeusz Rejtan.. D. wykład w jednej z sal Akademii Zamojskiej.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. B. Adam Poniński.. C. Franciszek Salezy Potocki.. C. Franciszek Salezy Potocki.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. B. Franciszek Salezy Potocki.. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. b) Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. C. Adam Poniński.. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. B. Adam Poniński.. Przedstawiona na karykaturze postać piastowała funkcję A. króla Anglii.. D. Stanisław August Poniatowski.. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. Klasa: I liceum.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

4Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.

A dam Poniński.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.1 4 Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. A. Tadeusz Rejtan.. I. Zaznacz.. - Zadanie 1: Puls życia 1 2015 - strona 68Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Tadeusz R ejtan.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Tadeusz R ejtan.. Postać przedstawiona na ilustracji to .. Postać przedstawiona na ilustracji to .. Nazwij poszczególne grupy szlachty.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Księstwo Warszawskie było związane unią personalną z Królestwem Saksonii / Królestwem Pruskim.6.. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące ilustracji są prawdziwe.. poprawne dokończenie zdania: Rycina przedstawia: A. obrady sejmu elekcyjnego.. a) Uporządkuj kolejne etapy turnieju rycerskiego przedstawione na ilustracjach.. Przedstawiona na karykaturze postać piastowała funkcję A. króla Anglii.. A. Pokoloruj obszar przyłączony do Księstwa Warszawskiego w 1809 roku.. D. Stanisław August Poniatowski.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Źródło: domena publiczna.. Polub to zadanie.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. B. Adam Poniński.. Strona 34.. Wybierz właściwe dokończenie zdania..

Na podstawie ilustracji na str.161 wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.. B. Adam Poniński.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Postać przedstawiona na ilustracji to.. Budowla, która powstała w starożytności została przedstawiona na ilustracji oznaczonej numerem A.. Czas pracy: 120 minut Liczba punktów do uzyskania: 100 MHI-P1_1P-102 2 Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy Zadanie 1.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Oliver Cromwell rozwiązał parlament i zaczął sprawowaćZadanie 14 Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Dokończ zdanie.. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. C. Franciszek Salezy Potocki.. D. Stanisław August Poniatowski.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. B. Adam Poniński.. Wykreśl błędną odpowiedź, tak aby powstało zdanie prawdziwe.. Franciszek Salezy Potocki.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. C. Franciszek Salezy Potocki.. Postać przedstawiona na ilustracji to .. Na podstawie ilustracji wskaż poprawne dokończenie - Zadanie 3: Bliżej historii 2 - strona 109 Rozwiązanie zadania 3 z książki Bliżej historii 2 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plNa podstawie ilustracji wykonaj polecenia..

Na podstawie ilustracji wykonaj zdania.

Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. B. Adam Poniński.. Postać przedstawiona na ilustracji to: A. Franciszek Potocki.. Na podstawie tekstu i ilustracji wykonaj - Zadanie 4: Historia 5 - strona 29 I. Wskaż poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swój wybór.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Stanisław A ugust Poniatow ski.. B. Adam Poniński.. 1) Wybierz wlaściwe dokończenie zdania.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. B. Adam Poniński.. C. Franciszek Salezy Potocki.. A. Tadeusz Rejtan.. D. Stanisław August Poniatowski.. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.. D. Stanisław August Poniatowski.. B. Adam Poniński.. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Postać przedstaw iona na ilustracji to A .. B. Adam Poniński.. C. Franciszek Salezy Potocki.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. D. Stanisław August Poniatowski.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.. C. Franciszek Salezy Potocki.. B. Adam Poniński.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.. 3. szatę.. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. C. Franciszek Salezy Potocki.. C. Franciszek Salezy Potocki.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. D. Stanisław August Poniatowski.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. B. Wpisz w puste miejsce na mapie datę roczną bitwy pod Raszynem.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. C. Podkreśl poprawne dokończenie zdania.. A. Tadeusz Rejtan.. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. C. Franciszek Salezy Potocki.. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące ilustracji są prawdziwe.Wybierz książkę.. A dam Poniński.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.16Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. A. Tadeusz Rejtan.. Postać przedstaw iona na ilustracji to A .. B. ceremonię koronacji Zygmunta Starego.. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące ilustracji są prawdziwe.Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi czasu literą 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt