Sprawdzian z czasownika strona czynna i bierna

Pobierz

Strona bierna ma w języku charakter czysto składniowy; przy przekształceniu zdania ze strony czynnej na bierną podlega przebudowanie całej struktury zdania: podmiot w zdaniu czynnym staje się dopełnieniem, dopełnienie bliższe przekształca się w podmiot, zmienia się forma czasownika z prostej na złożoną.Po przekształceniu pod względem znaczeniowym zdanie jest tym .Forma czasownika jest utworzona za pomocą środków morfologicznych ze strony czynnej.. Auto zostało zrobione.. 3.Dziecko myje się.. Pamiętaj o małej literze.. • bierną - tu podmiot jest przedmiotem .4 Zespół Szkół nr 4 w Gdyni Halina Majer nauczyciel języka polskiego SPRAWDZIAN GRAMATYCZNY Z CZASOWNIKA DLA GIMNAZJUM (formy, strony, poprawne używanie czasowników) Wersja B 1. czynna|bierna|zwrotnaZgłoś błąd W zdaniu: Przemek skaleczył się występuje strona: zwrotnaZgłoś błąd Mateusz jest fajny.Zadania z testu sprawdzają wiadomości uczniów klasy szóstej o czasowniku (forma osobowa czasownika a bezokolicznik, odmiana czasownika, a w szczególności - strony czasownika).Rozróżniamy 3 strony czasownika: 1,czynną -np: myje, czesze, 2.bierną- np: jest myty, jest czesany 3.zwrotną- np: myje się, czesze się 1.Mama myje dziecko.. Rycerze stoczyli honorową walkę.. Sprzątaczka odkurzała dywan.. myję się, maluję się, czeszę się; Uwaga!Strona bierna - podsumowanie - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego..

Czasowniki przechodnie ... czynna , bierna ?

a) spojrzeć b) oglądać c) zajrzeć d) patrzeć 9) W którym zdaniu użyto czasownika w stronie czynnej?. Czasownik, który moŽe wystepowaé zarówno w stronie czynnej, jak i biernej, to czasownik przechodni np. strona bierna W XV wieku Gutenberg wynalazł druk.. Babcia zrobi zakupy.. Pod względem gramatycznym zdanie o konstrukcji biernej charakteryzuje się tym, że zawiera orzeczenie imienne, w którym łącznikiem jest forma osobowa czasownika być .Czasownik - sprawdzian w klasie szóstej.. Konstrukcja bierna jest w pewien sposób ograniczona pod względem dystrybucji w porównaniu z konstrukcją czynną.. Echnaton - syn Amenhotepa III i królowej Teje, władca starożytnego Egiptu z XVIII dynastii.Wyróżniamy trzy strony czasownika: • czynną - podmiot jest wykonawcą czynności, dopełnienie oznacza jej przedmiot, a orzeczenie stanowi osobowa forma czasownika np.: naklejam, piekę, wycieracie, lecą, kłamiesz;.. SURVEY .Już wiecie kiedy stosować stronę bierną, teraz przyjrzyjmy się jak tworzymy zdania w stronie biernej.. b) Książka zostanie wydana.. Duże wrażenie wywarła na mnie historia Nemeczka.. Każde zdanie w stronie biernej musi zawierać formę czasownika to be odpowiednią dla danego czasu i osoby oraz past participle, czyli 3. formę w przypadku czasowników nieregularnych lub czasownik z końcówką -ed w przypadku regularnych.Uwagi ogólne..

... Zamień stronę czynną czasownika na stronę bierną.

Przeczytaj dokładnie poniższy tekst.. Brat czyta książkę.. Podane zdania zamień z konstrukcji strony czynnej na stronę bierną lub odwrotnie.. )Zastosowanie strony czynnej w tekście sprawia, że uwaga odbiorcy skupia się na wykonawcy czynności.. Q. Wskaż zdanie, w którym występuje strona zwrotna czasownika: answer choices .. UWAGA Nieosobowe formy czasowników zakończone na -ny, -ony, -ty, np. zrobiony, napisany, rozpoczęty, są utworzone od czasowników, ale przypominają przymiotniki.ZADANIE 2.. Pobierz (pdf, 67,3 KB) Podgląd treści.. — Zakupy zostaty zrobione przez babcie.. Jola przegląda się w lustrze.. (4pkt) a.). Czerwonoskórzy wykąpali Nemeczka w zimnej sadzawce.. .Zmiana strony biernej na czynną wymaga zastąpienia imiesłowu przymiotnikowego biernego osobową formą czasownika, np. List został wysłany przez Hanię (strona bierna) - Hania wysłała list (strona czynna); Wycieczka została zorganizowana przez dyrektora szkoły (strona bierna) - Dyrektor szkoły zorganizował wycieczkę (strona czynna).Lista pytań Czasownik- klasa 6 Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Jola épiewa piekna piosenke.W czasach Simple (Present Simple, Past Simple, Future Simple) sprawa jest bardzo prosta: po odpowiedniej dla danego czasu formie czasownika to be wstawiamy III formę czasownika właściwego i gotowe..

W języku polskim występują strony czasownika.

Nauczyciel jest szanowany przez uczniów.Strona bierna zbudowana jest z dwóch części: - czasownika być, zostać w formie osobowej, - nieosobowej formy czaswonika zakończonej na -ny, -ony, -ty.. Już starożytni Grecy organizowali igrzyska sportowe.Start studying Strona czynna i bierna czasownika.. W każdej parze zdań podkreśl linią prostą podmiot, który oznacza wykonawcę czynności, a linią falistą podmiot, który oznacza przedmiot biernie ulegający jakiejś czynności.. c) Książka jest czytana.. Zdania w stronie biernej zamie ń na zdania w stronie czynnej, a zdania o konstrukcji czynnej zamie ń na biern ą. d) Książka była wypożyczona.. zostali namalowani , wychodzi , są pieczone , była gotowana , popłynie , palisz strona czynna strona bierna 2.. Jeśli zdanie w ogóle ma podmiot, to nie jest on aktorem.. Przekształć podane zdania na zdania z czasownikami w stronie biernej (5pkt.. To samo zdanie w stronie czynnej brzmieć będzie: "Piotrek włączył komputer".Plik strona czynna i bierna czasownika sprawdzian klasa 5.pdf na koncie użytkownika linzeeeeeeee • Data dodania: 28 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Wyróżniamy stronę czynną i bierną..

strona czynna Nazywa czynność, którą podmiot sam wykonuje.

Druk został wynaleziony przez Gutenberga w XV wieku.. strona czynnaLista pytań Test z czasownika klasa 6 Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Które czasowniki zostały podane w stronie czynnej , a które w stronie biernej?(6pkt.). Ostatnio przeczytałem książkę, która mi się bardzo podobała.. Spójrzmy na przykładowe zdanie w tych trzech czasach:Strona czynna i strona bierna czasownika.. Umyjesz swój rower.. Jakie występują tryby w czasowniku?. Książka został napisana przez dziecko.. czynna|bierna|zwrotnaZgłoś błąd Słowo zostać to: Małe litery :) bezokolicznikZgłoś błądPlik Czasownik sprawdzian kl.5.doc na koncie użytkownika INSPIRACJE • folder sprawdziany • Data dodania: 18 kwi 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Strona bierna jest forma ztoŽona: skda sie z odpowiedniej formy czasownika "byé" lub "zostaé" oraz z imies\owu przymiotnikowego biernego.. a) Mama przygotowuje przyjęcie.Strona czynna i strona bierna czasownika 1.. Porównaj swoje zaznaczenia z propozycjami innych uczniów.. - pisanie, napisać, przepisał, nie, miłość, ma, zapisz, wieźć, strzec, zapis.Strony czasownika.. Zapisz je z małej litery.. Pisz z małej litery.. Do strony czynnej zalicza się również formy zwrotne czasownika - wskazujące na wykonawcę czynności, który jest równocześnie jej przedmiotem, np. Mama się czesze (czesze siebie), Wojtek się myje (myje siebie).Sprawdzian ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów klasy I gimnazjum z zakresu czasownika.. strona czynna Mama kupiła bilety do teatru na jutrzejszy spektakl.. strona zwrotna Podmiot sam wykonuje czynność i jednocześnie jej ulega.. Dziecko jest myte przez mamę.. Aktor albo nie jest wyrażony, albo jest wyrażony we frazie nieobligatoryjnej.. Kasia myje szklankę.. t A 4 onane 1 abeli., oglda , k a odnie nosi , owa e , y wa , nie onane Polecenie do wykonania zadania jest czytelnie wyrónione Kolejny numer i tytu lekcjiczasownik ma stronę bierną, czynną i przechodnią .. SURVEY .. Strona bierna - to taka konstrukcja składniowa, w której podmiotem jest nie wykonawca czynności, lecz jej obiekt.. Z podanych wyrazów wypisz tylko czasowniki osobowe i bezokoliczniki.. 10) W których DWÓCH zdaniach użyto czasowników w stronie czynnej?. Podaj jeden przykład takiej strony.. strona bierna W stronie biernej podmiot ulega wykonywanej czynności.. oznajmujący|przypuszczający|rozkazującyZgłoś błąd Wymień jedną stronę czasownika.. Myślę że pomogłam Nie liczę na naj.. ;)formy strony czynnej - na zielono, formy strony biernej - na żółto, bezosobowe formy zakończone na -no - na niebiesko..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt