Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania wpisz w każdą lukę 8.1 8.4 literę którą oznaczono

Pobierz

(0-4) Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Strona 12 z 20 Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1-8.4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Przeczytaj tekst, z Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie, tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania Wpisz w każdą lukę 8.1-8.4 literę którą oznaczono brakujące zdania A do E tak aby otrzymać spójny i logiczny …Strona 8 z 14 Zadanie 8. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono …Strona 12 z 21 OJAP- Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania wpisz w każdą lukę 8.1 8.4 literę która oznaczono brakujące zdanie (a-e) tak aby otrzymać …Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania Wpisz w każdą lukę 8.1 8.4 literę którą oznaczono brakujące zdanie a-e uwaga Jedno zdanie zostało podane …Przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). literę, którą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny …Przeczytaj tekst, z .. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby …Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Przeczytaj tekst, z kto ́rego usunie ̨to cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Strona 6 z 8 MJA_1R Zadanie 8. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak …Strona 5 z 12 Zadanie 4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E) …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …W każdą lukę (1-5) wpisz literę, którą oznaczone zostało brakujące zdanie..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

1 Przeczytaj poniższy …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono …Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (4 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1-8.4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny … Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę 8.1-8.4 literę, którą oznaczono brakujące …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).

(4 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

literę, którą oznaczono brakujące …Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie …Przecinki stawiamy przed większością spójników.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.