Przeczytaj tekst uzupełnij luki 5.1 5.5 właściwymi wyrazami

Pobierz

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.. Inbox ⚐ Cześć Aniu, Znalazłam coś idealnego dla ciebie.. Uzupełnij luki (1-12), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. Liczba mnoga rzeczowników tworzona jest niezbyt regularnie.. Uzupełnij luki (5.1.-5.5.). należy.. Wiem, że wybierasz się na przyjęcie urodzinowe Kasi i szukasz czegoś nowego do ubrania.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Przeczytaj poniższy tekst.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 5.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. A. nice B. grow C. one D. divide E. quickPrzeczytaj tekst oferty.. Uwaga!. właściwymi wyrazami (A-G).. 2012-06-07 20:18:32; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok .Przeczytaj poniższy tekst.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.5) w tekście tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. UWAGA!. Uzupełnij luki.. 3 Zadanie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Do każdej luki (2.1.-2.4.). jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj teksty 1 i 2.

Uzupełnij luki w czacie 10.1-10.3 zgodnie z treścią tekstu.. Dwa zostały podane dodatkowo i nie pasują do…dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. ZADANIE 6 Przeczytaj tekst.. Dwa wyrazy zostały podane dodatk…Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Klasa 8 Przeczytaj tekst.. Odmiana jest jednak uboga i do oznaczenia przypadku używa się raczej rodzajnika.. He's about thirty.5 EXAM TASK Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwe zdanie (A-G), aby powstał logiczny i spójny tekst.Trzy zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). W języku niemieckim częste są tzw.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Uzupełnij luki (5.1.-5.5.). Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Jaki to wyraz 1 / 5?. Wpisz w lukę literę A, B lub C.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 2 punkty.. Nie możesz zmieniać formy podanych wyrazów.. Rzeczowniki niemieckie odmieniają się przez liczby i przypadki.. Rzeczowniki w procesie deklinacji przyjmują końcówki w niektórych przypadkach; może też następować przegłos.. (0-4) Przeczytaj tekst..

Uzupełnij luki (1-3) odpowiednimi wyrazami (a-c).

Podręcznik s. 41 4828154_SP_PBIV.indb 28 30/10/2019 13:39Części mowy Rzeczownik.. Uwaga!. UWAGA: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst z recenzjami restauracji.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. właściwymi wyrazami (A-G).. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uzupełnij w e-mailu luki 4.1.-4.3, zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij każdą lukę 5.1.- 5.5., przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.5.1-5.3.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 2011-06-12 10:56:09; Jaki to wyraz 1 / 5?. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij poniższy tekst wyrazami z ramki, jak w podanym przykładzie (8.0).. 2011-11-29 20:17:33; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie..

Przeczytaj tekst.

jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał .Konkurs języka angielskiego 2020/2021.. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.6 Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 1-5 wybierając jedną z podanych możliwośći A,B i C tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst My favourite ¹. name is lon Covalescu.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 12.1-12.3.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. 5 Zadanie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Etap szkolny 3 Zadanie 2.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Zadanie 7 (0-16) Sklasyfikuj poniższe wyrazy według kategorii podanych w tabeli.. Oglądasz stare wydanie książki.. 4 Zadanie.. (5.1-5.5) dopasuj właściwe zdanie .8.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij luki 9.1 -9. zgodnie z treścią tekstów.

Wymagana jest pełna poprawność logiczna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej .ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. C. pokaż więcej.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Zadanie premium.. Luki należy uzupełnić języku polskim.. 2018-11-10 12:15:46; Uzupełnij podane zdania, wpisując w luki odpowiednie formy rzeczownika przyjaciele.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W naszym ulubionym sklepie jest 4.1.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Kapitel 1 Modul 3 13 Przeczytaj tekst.. Wpisz do tabeli numery wybranych słów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.