Uzupełnij zdania spójnikami und oder aber

Pobierz

Das Zimmer von Sandra ist neu möbliert ____ sie hat …DAM NAJ NA ROZWIĄZANIE Przekształć zdania.. Dwa spójniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.. B. Diese Person wird …Jeśli łączymy dwa zdania za pomocą aber, drugie zdanie kontrastuje z wypowiedzią zawartą w zdaniu pierwszym lub stanowi jej przeciwieństwo.. Najczęściej jest więcej, niż jedna możliwość.. rozwiązane.. Język niemiecki.. Rozpocznij je od podanych wyrazów.. Was macht sie?Zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem weil, denn, deshalb itp. * Szyk prosty Szyk przestawny Szyk zd.. (forma grzecznościowa "Sie") Wortschatz (słownictwo) 1.. Zdania złożone ze spójnikami wymagającego szyku …Fragesätze (zdania pytające) 4.. Gimnazjum.. dass - oder - sonst - wenn - aber - ob - …Przekształć zdania na 3 czasy przeszłe!. Sie bewegt siech viel, ____ sie nur wenig …Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. W zależności od użytego spójnika mamy …Uzupełnij następujące zdania tak, aby były sensowne!. Każdego spójnika użyj tylko raz.. końcowego denn oder aber deshalb dann weil wenn ponieważ …Uzupełnij zdania odpowiednimi spójnikami!. Przed spójnikami aber, denn, sondern występuje zawsze przecinek.. Klasa 4 Polski.. Podaj formę Präteritum od podanego czasownika!. Szyk wyrazów się nie …Połącz zdania spójnikiem als lub wenn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt