Pieśni nad pieśniami rozdział 6

Pobierz

Jest sześćdziesiąt królowych i osiemdziesiąt nałożnic, a panien bez liku, 6:9.Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerze.. 2 (6:1) Miły mój wstąpił do ogrodu swego między zagonki ziół wonnych, aby pasł w ogrodach, i żeby zbierał lilije.5 Wstałam, aby otworzyć miłemu memu, a z rąk mych kapała mirra, z palców mych mirra drogocenna *.. OBLUBIENIEC: 7 O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy!. Opracowany przez Zefania Bible Misjonarski Kościół Łaski.. Ponieważ pieśni wchodzące w skład księgi nie oddają języka potocznego, lecz posiadają duże walory artystyczne, były to prawdopodobnie utwory nie o charakterze indywidualnym, ale wzorcowym.Pnp 2,8-10.14.16a;8,6-7a.. "Groźna.. ", wyraża siłę miłości i powabu Oblubienicy; por. Pnp 6,10.. Ogrodem zamkniętym jest moja sio-stra, oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym.. CHÓR : Dokąd odszedł twój umiłowany , o najpiękniejsza z niewiast ?. 2 (6:1) Miły mój wstąpił do ogrodu swego między zagonki ziół wonnych, aby pasł w ogrodach, i żeby zbierał lilije.6 Nie patrzcie na mnie, żem śniada, że mnie spaliło słońce.. "I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkę majętność moję, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.. 2 Pocałuj mnie pocałunkami swoich ust, bo piersi twoje są lepsze od wina..

...Pieśń nad pieśniami - rozdział 6 ; rozdział 6 .

OBLUBIENICA : Miły mój zszedł do swego ogrodu , ku grzędom balsamicznym , aby paść [ stado swoje ] w ogrodach i zbierać lilie .Zęby twoje jak stado owiec wychodzących z kąpieli, każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej.. 7 O ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała.Z Pieśni nad pieśniami (Pnp 8,6-7) "Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu".. 4 Wprowadził mnie do domu wina *, i sztandarem jego nade mną jest miłość *.. 2 «Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów, szukać będę ukochanego mej duszy».. Strona Głowna;Pieśń Nad Pieśniami Septuaginta LXX Pieśń nad pieśniami Rozdział 1 1: 1 Pieśń pieśni, którą jest śpiew Salomona.. "Także to, że cię postawi w chwale, sławie i blasku powyżej wszystkich narodów, które stworzył, i że będziesz ludem poświęconym WIEKUISTEMU, twojemu Bogu, jak wypowiedział.. 6 Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, pójdę ku górze mirry, ku pagórkowi kadzidła.. Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic: a ja mej własnej winnicy 5 nie ustrzegłam.. 3 Zapach twoich maści jest lepszy od wszystkich przypraw: twoje imię to maść wylana; dlatego młode dziewczęta cię uwielbiają.. umiłowanego mej duszy, szukałam go, lecz nie znalazłam..

Bohaterami Pieśni nad pieśniami są więc pan młody i panna młoda.

Jak okrawek granatu skroń twoja, za twoją zasłoną.. 6 Otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł i znikł; życie mię odeszło, iż się oddalił *.. 1 O gdybyś był moim bratem, który ssał pierś mojej matki, .. ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ .. którzy sprawują nad nią opiekę (Pnp 8,8n; por. Pnp 1,6).. Tej miłość, skoro raz zapuściła w sercu korzeń, nie da się stamtąd nigdy usunąć, i skoro zakosztowała swego owocu, nigdy się nie nasyci.PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI.. Biblia Jakuba Wujka: List św.6:6.. 5 Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości.. 6 Głowa twa [wznosi się] nad tobą jak Karmel, włosy głowy twej jak królewska purpura, splecione w warkocze *.. Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.. OBLUBIENICA: 2 8 Cicho!. a szukać go będziemy z tobą.. Patoką opływają twoje wargi, oblubie-nico, miód i mleko są pod twoim językiem, a woń twoich szat jest jak woń Libanu.. Pieśni mają formę dialogu między Oblubienicą i .Pieśni nad pieśniami 6Pieśń szósta: Miłość przekonana Dokąd poszedł twój ukochany,najpiękniejsza wśród kobiet?Dokąd sięPieśń nad Pieśniami .. - na uchwyt zasuwy *.. Szukałam go, lecz nie znalazłam, wołałam go, lecz nie odpowiedział.tak ukochany mój wśród młodzieńców..

9 Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia.Pieśń nad pieśniami rozdział 6.

Olej wylany imię twoje (czusz gdy olej z bani leją jest jasny, smaczny - tak imię twoje, Synu Boży, jest sławne, jasne przed .Pnp 6, 4 - Tirsa - pierwsza stolica północnego królestwa, położona nieco na wschód od Samarii (por. 1 Krl 15,33).. 5 Piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli, co pasą się pośród lilii.. 7 Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.Pieśń nad Pieśniami.. "Pieśń nad pieśniami - rozdział 6 -A A A + rozdział 6 (5:17) Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami?. Wyrosłaś jak gaj drzew granatowychKontrowersje wokół Pieśni nad Pieśniami są po części wytłumaczalne, ponieważ jest ona poematem lirycznym o tematyce miłosnej.. Bracia podwyższają cenę .. 4 Cię zaciągnęli: uciekniemy… Ukazuje miłość mężczyzny i kobiety, przeżywaną w całej gamie uczuć, wyrażonych tu z iście semicką semicką obrazowością i żarem, ale też z godnością i szacunkiem, jakich wymaga czystość owej miłości.Według Pieśni nad Pieśniami jedynie miłość może się przeciwstawić potędze śmierci, przezwyciężyć wszelkie przeszkody i trudności.. W upragnionym jego cieniu * usiadłam, a owoc jego słodki memu podniebieniu.. Gdzie się obrócił miły twój?. Twoje zęby są jak stado owiec, które wyszły z kąpieli; wszystkie one mają bliźnięta, nie ma między nimi niepłodnej, 6:7..

Księga Eklezjasty 1 Pieśń nad pieśniami 5 Pieśń nad pieśniami 7 Księga Izajasza 1.

4 Szyja twoja jak wieża Dawida, warownie zbudowana; tysiąc tarcz na niej zawieszono, wszystką broń walecznych*.. Sześćdziesiąt jest królowych i nałożnic osiemdziesiąt, a dziewcząt bez liczby, 6:9.Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerze.. Pieśni arabskie (wasf) potwierdzają, że pan młody bywał nazywany królem.. 6 Lewa jego ręka pod głową moją, a prawica jego obejmuje mnie.Pieśń nad Pieśniami L R Rozdział 6 miłość niż wino i droższa woń twoich olej-ków niż wszystek balsam.. Miłość to Boża tajemnica, albo po prostu, jak mówi św. Jan Ewangelista: Bóg jest Miłością i kładziesz sobie jej pieczęć na ramieniu, jako znak przynależności do Boga, jeśli mówisz w sercu "fiat", jak Maryja.Pieśń nad Pieśniami składa się z sześciu utworów, w których opisywana jest miłość Oblubieńca i Oblubienicy.. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach.. 1 1 Na łożu mym nocą szukałam.. Ukochany mój!. "Uniżcie się przed oblicznością Pańską, a podwyższy was.". Pieśń nad Pieśniami 6.. Pnp 6, 5 - c-7 Powtórzenie z nieznacznymi zmianami Pnp 4,1 c-3.. Pnp 6, 8 - Por. 1 Krl 11,3.. Pnp 6, 9 - Tzn. szczególnie umiłowana.. Brulion przekładu pióra Tomasza ze Zbrudzewa (1549) Rozdział I (1) Pocałuje mię pocałowaniem swych ust, bo lepsze są piersi twe niżli wino, (2) wonniejsze niżli maści nalepsze.. 8 Postać twoja wysmukła jak palma, a piersi twe jak grona winne.OBLUBIENICA: 6 * Połóż mię jak pieczęć * na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański *.. Gdzie się obrócił miły twój?. Szukałam go, lecz nie znalazłam.. "Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerze.. 7 Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy*.W Pieśni nad pieśniami dostrzec można motywy związane z ucztą weselną (por. Pnp 1,2-4, Pnp 2,4-5, Pnp 4,9-11).. a szukać go będziemy z tobą.. 1 (5:17) Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami?. 6 Lewa jego ręka pod głową moją,spoglądająca ku Damaszkowi.. 5 Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości.. 4 Wprowadził mnie do domu wina 3, i sztandarem jego nade mną jest miłość 3.. Twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu, spoza twojej zasłony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt