Główne kierunki gospodarczego wykorzystywania amazonii

Pobierz

Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii 1.. Uzupełnij tabelę wpisując poniższe zwroty w odpowiednim miejscu.Główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i ich negatywne konsekwencje: 1.. Wilgotne lasy równikowe na świecie5 głównych rodzajów działalności gospodarczej Amazonii w Kolumbii 1- Wykorzystanie zasobów leśnych.. Nazwa największego amfiteatru wybudowanego w Rzymie w I wieku n.e. Najsłynniejsza świątynia rzymska, poświęcona wszystkim bogom to.Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki.Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii Wilgotne lasy równikowe są nazywane płucami Ziemi - produkują około 20% całego światowego tlenu oraz są domem dla 2/3 wszystkich światowych gatunków roślin i zwierząt.. określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej.. Tworzenie nowych pól uprawnych i pastwisk; 3.Zaczęło się od rządowego planu rozwoju Amazonii, mającego na celu głównie zagospodarowanie wnętrza kraju i zatrzymanie szybkiego wzrostu liczby mieszkańców dużych miast.. Selva zaczęła płonąć, wypalana pod pastwiska i uprawę rolną.. Eksploatacja surowców mineralnych, takich jak ropa naftowa, diamenty i złoto; 2.. Wilgotne lasy równikowe są nazywane "płucami Ziemi" - produkują około 20% całego światowego tlenu oraz są domem dla 2/3 wszystkich światowych gatunków roślin i zwierząt.Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki Dam najNa dziś..

podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii.

Region oferuje szeroką gamę drzew do wyrębu, z gatunków drewna, takich jak guma, cedr, mahoń, achapo, abarco, grannillo, żółty, ipecacuanha i drzewo różane.Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki Dam naj.. 14. opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach.. Na dziś.. przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce.. Question from @Sdziuba693ow2k8g - Gimnazjum - Geografiawylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii Półnoprzedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce mieszkających w slumsach na przedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej omawia czynniki wpływające na przebieg północnej granicy uprawwylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii • przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce • mieszkających w slprzedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce • określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej • cyrkulacją powietrza, odległością omawia czynniki wpływające nawylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce mieszkających w slumsachprzedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej cyrkulacją powietrza, odległością omawia czynniki wpływające naomawia ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii..

Temat: Główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i ich skutki.

Wskazać przykłady konfliktów na lliskimomawia główne kierunki produkcji rolnej w Chinach omawia cechy środowiska geograficznego Półwyspu Indyjskiego podaje przyczyny powstawania slumsów w Indiach omawia warunki uprawy roślin .. wylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania AmazoniiWymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna)opisuje główne problemy indyjskiego społeczeństwa oraz przedstawia ich przyczyny 18 Wymagania edukacyjne 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic4) podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je kształtującymi; wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy morskiej; 5) wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski: lasów, wód, gleb, surowców mineralnych; korzystając z mapy, opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze .wymienia główne uprawy w Azji na podstawie mapy gospodarczej .. określa położenie geograficzne Amazonii omawia florę i faunę lasów równikowych dostateczna Wiadomości i umiejętności: ..

Zaprezentować główne kierunki rozwoju gospodarczego Chin w XXI w.

wymienia główne uprawy w Azji na podstawie mapy gospodarczej określa cechy położenia Japonii na podstawie mapy ogólnogeograficznej wymienia cechy środowiska naturalnego .. omawia główne kierunki produkcji rolnej w Chinach omawia cechy środowiska .Amazonii Uczeń: wymienia nazwy państw leżących w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej podaje główne cechy ukształtowania powierzchni Ameryki wymienia strefy klimatyczne Ameryki omawia przyczyny powstawania tornad i cyklonów tropikalnych podaje główne rejony występowania cyklonów tropikalnych i kierunki ich Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki.. Główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i ich negatywne konsekwencje: pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.Główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i ich negatywne konsekwencje: pokaż więcej.. Zobacz odpowiedź.. Ocenić rolę czynników społecznych, w tym kontrastów dla rozwoju gospodarczego Indii..

Wymienić główne zasady islamu i wpływ religii na życie muzułmanów.

Przeczytaj tekst i wykonaj ćwiczenie.. Zaczęto też wycinać drzewa z najcenniejszych gatunków np. mahoniowca do wyróbu mebli.Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt