Ułóż zdania z podanych wyrazów pamiętaj o odmianie czasownika pierwszy

Pobierz

Pamietaj o odmianie czasownika modalnego.. Laura, täglich, laufen .Utwórz zdania z podanych elementów.. 2010-01-14 16:50:49; Pomocy.. Liczby 4.. Dobierz do każdego zdania czasownik spośród podanych poniżej.. Zacznij zdanie od wyróżnionego wyrazu!. Ułóż zdania z podanych wyraz .Czasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo).. Laura, täglich, laufen, sollen.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Ułóż pytania z podanych wyrazów; PAMIĘTAJ O ODMIANIE CZASOWNIKA I SZYKU PYTANIA 1. essen - dein Frühstück - du - um wie viel…Ułóż zdania z podanych wyrazów.. Pamiętaj, że czasownik w formie odmienionej stoi na drugim miejscu w zdaniu, lub na pierwszym, jeśli jest to pytanie o rozstrzygnięcie (Czy?. Pierwszy wyraz jest początkiem zdania.. Question from @Qliwka - Gimnazjum - Język niemieckiPodkreśl właściwą formę czasownika.. 2011-05-30 15:34:03; Z podanych wyrazów utwórz .Ułuż zdania.. Pierwszy wyraz jest początkiem zdania.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 6.11.2017 (8:37) - przydatność: 17% - głosów: 12.. Pomóżcie z zadaniem z angielskiego PROSZĘ!. Pierwszy wyraz jest początkiem zdania.. Pamiętaj o ich odmianie.. Tryby OsobyUłóż zdania z podanych wyrazów: 2016-02-06 19:36:53 Ułóż zdania z podanych wyrazów ..

4.Ułóż zdania z podanych wyrazów.Pamiętaj o znakach interpunkcyjnych!

Question from @LeszekMiller - Gimnazjum - Język niemieckiUłóż zdania z podanych wyrazów, pamiętaj o odmianie czasowników ZDANIA MAJA BYC NAPISANE W JEZYKU NIEMIECKIM, NIE TRZEBA ICH TLUMACZYC:) 1. am Wochenende | sehr .Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: ( j. niemeicki ) ułóż zdania z podanych elemntów ( pamiętaj o odmienianiu czasownika)Ułóż z podanych wyrazów poprawne zdania 1. ich, der Sommer, in, fahren, dasUłóż zdania z podanych wyrazów.. [40pkt]Ułóż zdania z podanych wyrazów.. Pamiętaj o odmianie czasowników.. Pierwszy wyraz jest poczatkiem zdania.. Wann • Training • ihr • haben Wyznaczam najlepszą odpowiedź!Ułóż zdania z podanych wyrazów.. Zacznij od wyróżnionego wyrazu.. 2012-05-19 19:25:47; Utwórz zdania z podanych wyrazów.. Utwórz zdania z podanych wyrazów.. Pierwszy wyraz jest początkiem zdania.. Pamiętaj o odmianie czasowników.. Zacznij od wyróżnionego wyrazu.. Pamiętaj o odmianie czasownika.. Pierwszy wyraz jest początkiem zdania.. Pamiętaj o odmianie czasownika.. Czasy 3.. 2011-04-14 21:45:43; Angielski - Utwórz zdania z podanych wyrazów?. (MIĘDZY TYMI WYRAZAMI NIE MA PRZECINKÓW W KSIĄŻCE .Ułóż zdania z podanych wyrazów.. Pamiętaj o odmianie czasownika i poprawnej odmianie rodzajnika po przyimku!.

Pamiętaj o odmianie czasownika sollen.

Pamiętaj o odmianie czasowników.. Pamiętaj o odmianie czasownika.. Pamiętaj o odmianie czasownika.Z rozsypanki wyrazowej ułóż zdania, pamiętaj o odmianie czasownika.. Ułóż zdania z podanych wyrazów.. Osoby 2.. Pamiętajo odmianie czasownika i zastosowaniu odpowiedniego przypadku.. Pamiętaj o odmianie czasownika i rodzajnika określonego.. einladen • aufräumen .czasowniki słabe, o odmianie regularnej; czasowniki mocne, o odmianie nieregularnej; Czasowniki słabe do tematu mają doklejony przyrostek-te oraz końcówkę zależnie od osoby: brak, -st, brak, -n, -t, -n. Do czasowników o temacie zakończonym na -t, -d lub grupę spółgłoskową zakończoną na -m, -n dodaje się samogłoskę -e-przed .Praca zbiorowa.Tablica.. Uważaj na szyk wyrazów.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Ulóż zdania z podanych wyrazów.. Pamiętaj o odmianie czasownika i rodzajnika określonego.. 3' 3.Prezentacja a.Gra: Uczniowie tworzą zdania z podanego materiału leksykalnego.Praca w parach.7' ROZSYPANKA WYRAZOWA Ułóż zdania twierdzące lub pytające z rozsypanki wyrazów.. Ułóż zdania z podanych wyrazów.. Pamiętaj o odmianie czasowników.1.. 2015-05-06 17:06:31 Z podanych wyrazów ułóż zdania : 2017-03-29 16:34:45Kapitel 2 Modul 5 15 Ułóż z podanych wyrazów poprawne zdania.. Pamiętaj o odmianie czasowników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.