Reduta ordona środki stylistyczne karta pracy

Pobierz

W tabelkach z NaCoBeZu skorzystałam z grafik pani Danuty Sterny, dziękuję Staram się przestrzegać praw autorskich, ale jeśli zauważysz, że skorzystałam z Twoich materiałów bez odpowiedniej wzmianki, daj mi znać!. W zależności od tego, ile osób jest w sali rozdzielamy tekst wiersza na 6 lub 9 grup.. Adam Mickiewicz "Reduta Ordona" 2.. Czuje jej śmiertelną powagę i zaciętość walczących.. W pewnym momencie uczniowie krzyknęli, że Adam Mickiewicz napisał utwór Reduta Ordona, wydany w Paryżu w 1833 r. przez Garczyńskiego.1 ŚRODKI ARTYSTYCZNE KARTA PRACY [ŚDROKI ARTYSTYCZNE = ŚRODKI STYLISTYCZNE = TROPY] Środki artystyczne pojawiają się w tekstach każdego rodzaju literackiego, jednak najczęściej spotykamy się z nimi w liryce.. Środki poetyckie - Adam Mickiewicz " Reduta Ordona".. Reduta Ordona" - "spod lunety jego" 4.. Określ czas, miejsce i uczestników przedstawianych wydarzeń.Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracy.. Materiał okołocyklowy .. Karty pracy z krzyżówką - Reduta Ordona.. Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest.. Wykonaj następujące czynności.. .Karta Rowerowa i Motorowerowa (4077) Ośrodki Egzaminacyjne (323) Prawo Jazdy - Pozostałe (5636) Sytuacje na Drodze (1247) .. Wypisz wyrazy, dzięki którym w utworze ujawnia się podmiot liryczny..

Karta pracy - Środki stylistyczne.

Klasa 7 Klasa 8 Polski.. Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada .. Karta pracy .. środki stylistyczne Przebij balon.Wypisz wszystkie środki stylistyczne z wiersza "Reduta Ordona".. "Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, .. Wykonaj kartę pracy nr 1.. Podane karty pracy przepisz do zeszytu.. Poezja to sztuka poznania, poznania człowieka, jego ludzkich spraw; to zaproszenie odbiorcy do zajrzenia w głąb siebie, to zaproszenie do rozmowy.Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona" , 2.. Karta pracy - Dziady 2.. Język polski.. Wykonaj karty pracy dotyczące filmu ,,Zemsta'' Na jutro Prosze 100 punktówIII.. Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona.". Elementy oznaczone znakiem * są trudniejsze.. Środek stylistyczny Przykład z wiersza Określenie funkcji hiperbola i spójrzałem., i widziałem nagromadzenie epitetów dynamiczne przedstawienie walkiKarta pracy - kl.VI Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu Szóstoklasistko, Szóstoklasisto!. Kontrast (biel - czerń) podkreśla charakter walk Polaków z Rosjanami.Adam Mickiewicz "Reduta Ordona" Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska - polskie powstanie narodowe przeciwko.. Uzupełnij tabelę dotyczącą środków poetyckich zastosowanych w utworze ..

Środki stylistyczne Połącz w pary.

Uzupełnij podaną tabelę.. Ćwiczenia na podstawie wiersza Adama Mickiewicza Reduta Ordona.. Środki stylistyczne w utworze 'Reduta Ordona opowiadanie adiutanta'[tu jest link do wiersza ; potrzebuję wypisane środki stylistyczne z przykładami.Karta pracy Środki poetyckie 1.. Karta pracy - Reduta Ordona 1.. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy lub pary.. Uzupełnij tabelę dotyczącą środków poetyckich zastosowanych w utworze Reduta Ordona.. Materiał do lekcji.. Klasa 7 Klasa 8 Polski.Ogrom sił atakujących, nieprzeliczone wojska porównane do morza Reduta porównana do wąskiej, ostrej skały zalewanej przez morze Wojska rosyjskie porównane do niosącej śmierć i zniszczenie niepowstrzymanej lawy błotaKarta pracy - Dziady 1.. Elementy oznaczone znakiem * są trudniejsze.Karta pracy - "Reduta Ordona" Adam Mickiewicz o czerwca 21, 2020.. Oblicz okres półtrwania izotopu promieniotwórczego, wiedząc że w próbce o masie 5 mg po upływie 10 lat pozostało 0,3 mg tego izotopu.Ustalono, że skoro reduta to rodzaj szańca (fortyfikacji) i może być tak, że tam, gdzie dziś CH Reduta, mogła być jakaś reduta, może związana z powstaniem listopadowym (bo ten motyw się powtarza).. Nie drukuj karty pracy, wszystkie zadania obowiązkowe wykonaj w zeszycie..

... Konwencje stylistyczne .

"reduta ordona"- karta pracy nr 1 Moi Drodzy, omawiając dzieła często odnosimy się do kontekstów, np. biograficznych, czyli dotyczących życia i działalności autora, czy historyczny, czyli odnoszący się do wydarzeń, które miały miejsce naprawdę.Funkcje wybranych środków stylistycznych.. Szybko .Reduta Ordona Ustawianie w kolejności.. Reduta Ordona, A. Mickiewicz Test.. Adam Mickiewicz "Reduta Ordona" .Napiszcie, jaka jest rola środków stylistycznych w wierszu "Reduta Ordona" i czemu one służą .. Wykonaj kartę pracy nr 1.. Lekcja 22.04.2020.. Klasa 6 Polski.. Zabawa jest miłym akcentem w czasie lekcji, ale notatka w zeszycie też powinna się pojawić.. Określ czas, miejsce i uczestników przedstawianych wydarzeń.KARTA PRACY - ŚRODKI STYLISTYCZNE w utworach z listy lektur obowiązkowych w kl. VII 1.. Podane karty pracy przepisz do zeszytu.. Oblicz masę cząsteczkową deuterosiarczanu (VI) sodu, wiedząc, że ten związek chemiczny zawiera tylko jeden izotop wodoru.. Sprawdzian nr 3.. Uzupełnij podaną tabelę.. Każda z grup ma za zadanie wykonać zadanie 3 (karta pracy) i odpowiedzieć na zadane tam pytania.SPOSÓB NR 2 - KODOWANA KARTA PRACY.. Ocenianie Sprawdziany.. Karty w wersji PDF tutaj .2.Przeczytaj poniższe fragmenty "Reduty Ordona", wypisz wskazane środki poetyckie i zastanów się nad ich funkcją: A.Fragment 1..

Chmury - środki stylistyczne Sortowanie według grup.

.wypisz środki stylistyczne z wiersz ,,Reduta Ordona" - epitety - porównania - metafory - wyliczenia - perfazy - hiper bole1 Karta pracy - kl. IV i V środki stylistyczne (utrwalenie wiadomości) Imię i nazwisko Przeczytaj uważnie tekst wiersza, a następnie wykonaj polecenia z nimi związane i odeślij na adres : Powodzenia!Cytat Komentarz Środki stylistyczne "… biała, wąska, zaostrzona/Jak głaz bodzący morze reduta Ordona" "I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą, Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy" Wojska polskie Cytat Komentarz Środki stylistyczne "dwieście harmat .Lekcje z OK to przede wszystkim cele i NaCoBeZu To i wiele innych materiałów umieściłam wlaśnie tu.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Lekcje 29-30.04.2020.. Ojczyzna , Klasa 8 Nowa edycja , NOWE Słowa na start!. Przeczytaj utwór A. Mickiewicza pt. "Reduta Ordona".. Lekcja 15.04.2020.. Fragment 3.: Šrodek stylistyczny apostrofa bezpoéredni, uroczysty zwrot do adre- sata (przedmiotu, osoby, bóstwa) inwokacjaŚrodki stylistyczne w Reducie Ordona.. Przeczytaj utwór A. Mickiewicza pt. "Reduta Ordona".. Pobierz materiały: Scenariusz lekcji 59 z kartą pracy.. Przeczytaj wiersz Adama Mickiewicza pt. "Reduta Ordona".. Karta pracy.. , Język polski , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby .. "Reduta Ordona" napisana została przez Mickiewicza w 1832 r., kiedy poeta przebywał w Dreźnie.. Wykonaj następujące czynności.. Nie są to całe wiersze, tylko wybrane strofki.Temat: Karta pracy do utworu "Reduta Ordona" A. Mickiewicza.. Zasady pisowni wyrazów z j oraz i. Latarnik Karta .Środki stylistyczne, Inwokacja Sortowanie według grup.. Anafory (powtórzenia): .. Brak komentarzy: .. Karty pracy - środki stylistyczne.. Podtytuł "Opowiadanie adiutanta" sugeruje, że podmiotem lirycznym w dziele jest naoczny świadek opisywanych wydarzeń.. Karta pracy - Dziady 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt