Konspekt lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej klasa 1

Pobierz

KLASA: 5e CELE:Szkoła podstawowa Wstecz.. Scenariusz zajęć języka angielskiego w szkole podstawowej z wykorzystaniem komputera i metody Web Quest.. Klasa: Va SP Data: 31.01.2018 r. Czas: 45 min Prowadzący: Renata Kudławiec Cel główny lekcji: Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego W. Brytanii, zachęcanieScenariusze lekcji z języka angielskiego on-line nr 1 -doradca met.. Klasa: III Czas trwania: 45 minut.. Cele szczegółowe: powtórzenie nazw kolorów wprowadzenie i utrwalenie słownictwa: ice-cream, water, pizza, juice,Konspekty lekcji języka angielskiego Data dodania: 2006-05-17 11:10:00 Prezentuję kilka konspektów swoich lekcji prowadzonych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim w klasie VI Szkoły Podstawowej- bez załączników, poprostu jako pomysł na schemat lekcji.Konspekt lekcji języka angielskiego Poziom nauczania: klasa VII Data: 05.04.2018 Temat lekcji: Unit 6 - Revision exercises (Rozdział 6 - ćwiczenia powtórzeniowe).. Cele zajęć: - Podsumowanie rozdziału oraz powtórzenie wiadomości, - Rozwinięcie umiejętności związanych z korzystaniem z technologii informacyjnej,Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej.. Oddział przedszkolny; Klasa 1; Klasa 2; Klasa 3; Klasa 4; Klasa 5; Klasa 6; Klasa 7; Klasa 8; Lekcje archiwalne; Szkoła średnia: liceum i technikum Wstecz..

Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie II .

Uczeo: 1. zna formy czasu przeszłego czasowników nieregularnych,Prezentuję kilka konspektów swoich lekcji prowadzonych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim w klasie VI Szkoły Podstawowej- bez załączników, poprostu jako pomysł na schemat lekcji.. Praca samodzielna - wypisanie w tabelce przymiotników, rzeczowników, czasowników.Konspekt lekcji języka angielskiego .. W związku z tym przedstawiam scenariusz takiej lekcji.. Poradnik dla dyrektorów; Poradnik dla nauczycieli; Poradnik dla rodziców; Zgłoś pomoc; Szkoła podstawowa Wstecz.. Liceum 4 letnie (nowa podstawa programowa) - klasa 1; Liceum 4 letnie (nowa podstawa programowa) - klasa 2; Liceum 3 letnie (stara podstawa programowa .KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V (13 grudzień) 2.. Magdalena Podwórna.. TEMAT: New York - kultura amerykańska.. CZAS: 45 min..

Konspekt lekcji języka angielskiego dla uczniów klasy VI szkoły specjalnej.

Na poprzednich zajęciach uczniowie poznali osiem nowych słów, ćwiczyli ich rozumienie ze słuchu i wymowę.. Głównym celem dzisiejszej lekcji jest dalsze utrwalanie .Konspekt lekcji z języka angielskiego dla klasy pierwszej Temat lekcji: I like ice-cream - wprowadzenie słownictwa.. CELE: uczeń • nazywa pomieszczenia w domu ( a living room, a bedroom, a bathroom, a kitchen); • nazywa meble znajdujące się w pokoju ( a table, a chair, a bed, a cupboard, a carpet); • opisuje położenie mebli z użyciem przyimków in, on, under; • potrafi .Konspekty-> Język angielski.. Dorota Suchacz; Scenariusz lekcji matematyki klasa 2 LO ( po gimnazjum) Wykres funkcji trygonometrycznej sinx i cosx; Scenariusze lekcji z języka angielskiego on-line nr 3 .Taki pomysł przyjął się w mojej szkole.. Konspekt lekcji dla uczniów klasy pierwszej i przedszkolaków przygotowany przez nauczyciela kształcenia zintegrowanego mgr Annę Starzyńską-Kloze ze Szkoły Podstawowej nr3 w Pabianicach.Parts of the Body - konspekt lekcji języka angielskiego w klasie V szkoły specjalnej.. KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SOSW w Sanoku DATA: 23 .Konspekt lekcji języka angielskiego.. Praca w grupach - przeczytanie tekstu i podkreślenie odpowiednim kolorem czasowników, rzeczowników i przymiotników.. Czas Present Simple - formy 3 osoby liczby pojedynczej..

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej.

Trójczyce.. Temat: Opisywanie dnia codziennego.. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.). Praca domowa.. Wszystko powinno być przejrzyste .Zdalne lekcje MENU.. Temat lekcji: Food - jedzenie.. Poradniki Wstecz.. Liceum 4 letnie (nowa podstawa .1 KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ Temat: London and its attractions (TIK).. Olsztyn.. Bardziej szczegółowo Temat zajęć: Future forms - stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz czasu Present Continuous z wykorzystaniem monitora dotykowego(TIK) Przedmiot: język angielski.. Informacje wstępne o lekcji: Dzisiejsza lekcja jest drugą z cyklu poświęconego nazywaniu potraw.. Cele ogólne: ćwiczenie sprawności mówienia, słuchania ze zrozumieniem, czytania i pisania.. Cele: Uczeń: - zna słownictwo dotyczące czynności dnia codziennego, - rozumie wypowiedzi ze słuchu, - rozumie krótkie wypowiedzi pisemne,Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie II.. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo .. Future & predictions- konspekt lekcji języka angielskiego w klasie 2 L.O Marta Nawrocka; Future plans.. Następnie w konspekcie umieszczamy takie informacje, jak temat lekcji, czas jej trwania (pamiętajmy, że nie musi być to jedna godzina lekcyjna), metody, formy pracy, literaturę metodyczną i merytoryczną, cel główny oraz cele operacyjne..

Bardziej szczegółowoKonspekt lekcji języka angielskiego w klasie II .

Cele : Uczeń potrafi: - znaleźć ilustrację potrawy, o której mówi nauczyciel, .. Plany lekcji Szkoła Podstawowa im.. KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEMAT: The methods of transport - środki transportu.. Uczeń słucha i czyta tekst, w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo.Konspekt zajęć z języka angielskiego w kl.II NAUCZYCIEL: Mendalka Anna TEMAT: Określanie położenia mebli w pokoju.. Słuchamy nagrania o nowym zwierzątku Flavia.. Światowy Dzień Pluszowego Misia - scenariusz zajęć .Plik konspekt lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej klasa 1.pdf na koncie użytkownika aleemamaz • Data dodania: 22 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu Ciekawi świata - język angielski (klasa 1) Materiał przygotowany w ramach projektu: "Innowacyjna Szkoła - Szkołą Przyszłości", nr WND-POKL.03.03.04-00-070/13KONSPEKT LEKJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.. Predicting the future.- Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu.Animals - konspekt lekcji języka angielskiego Poziom: klasa II szkoła podstawowa Czas trwania: 45 minut Cele: W trakcie lekcji uczeń: - utrwali nazwy poznanych dotąd zwierząt, - pozna nazwy kolejnych zwierząt, - opisze wygląd zwierząt, podając jedną lub dwie charakterystyczne dla nich cechy, - weźmie aktywny udział w opowieści .11.. Dorota Suchacz; Scenariusze lekcji z języka angielskiego on-line nr 2- Tryby warunkowe- doradca met.. Ewa Linkiewicz.. Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów, - rozwijanie w uczniach postaw tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur, - przygotowanie do samodzielności w procesie .Konspekt do lekcji języka angielskiego Typ szkoły: Szkoła Podstawowa Poziom nauczania: VI klasa Data: 18.12.2018 Nauczyciel: Monika Górniak Temat lekcji: Past Simple Tense - czas przeszły Past Simple.. Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie II .. Temat lekcji: Selected body idioms (head, leg and hair).Wybrane idiomy związane z ciałem (głowa, noga i włosy).. Oddział przedszkolny; Klasa 1; Klasa 2; Klasa 3; Klasa 4; Klasa 5; Klasa 6; Klasa 7; Klasa 8; Lekcje archiwalne; Szkoła średnia: liceum i technikum Wstecz.. Scenariusz lekcji języka angielskiego w .- podanie celu lekcji NACOBEZU; - nawiązanie do wcześniejszych lekcji.. KLASA: 6 CELE LEKCJI: Cel ogólny: Uczeń słucha piosenki, w celu uzupełnienia informacji, poznaje nowe słownictwo.. Metody: burza mózgów, TPR (Total Physical Response) - metoda całkowitego reagowania, metoda bezpośredniaSCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.. Ignacego Krasickiego w Świętajnie.1 Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England.. Narysuj w zeszycie i podpisz poznane przybory szkolne.. Prezentacja przez uczniów efektów pracy.. Cele: Tworzenie zdao w czasie Past Simple.. W etapie końcowym uczniowie uzupełniają brakujące wyrazy w ćwiczeniu 1 w podręczniku posługując się słowniczkiem obrazkowym.. Klasa: liceum - grupa zaawansowana 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt